Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.3.2019 z dnia 18.02.2019r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na organizację wydarzenia podsumowującego i upowszechniającego osiągnięte wskaźniki i efekty  w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja…


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.3.2019

Postępowanie na Organizacja wydarzenia podsumowującego i upowszechniającego osiągnięte wskaźniki i efekty w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej dla dzieci. Oferty należny składać do dnia 25.02.2019r. do godziny 15.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zamówienie o ogłoszeniu…

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…

Załącznik nr 3… 

Załącznik nr 4…

 Informacja do Wykonawców…


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.72.1.4.2019 z dnia 06.02.2019r.na wykonanie i dostawę materiałów upowszechniających realizację projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja…


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.2.2019 z dnia 04.02.2019r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania na wyjazd edukacyjno – integracyjny pn. “Zdobywamy wiedzę i kulturę” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja…


ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW UPOWSZECHNIAJĄCYCH REALIZACJĘ PROJEKTU PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę materiałów upowszechniających realizację projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe…

Załącznik nr 1….

Załącznik nr 2….

Załącznik nr 3…

Załącznik nr 4…


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.72.1.3.2019 z dnia 22.01.2019r. (zmiany z dnia 28.01.2019r.) o udzielenie zamówienia na wykonanie i dostawę do siedziby Zamawiającego oznakowanych  logotypami materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja..


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.2.2019

Postępowanie na Wyjazd edukacyjno – integracyjny pn.  “Zdobywamy wiedzę i kulturę”  w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 80410000-1 Różne usługi szkolne, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3  Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 11.02.2019r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zamówienie o ogłoszeniu…

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…

Załącznik nr 3…

Załącznik nr 4…

Załącznik nr 5...


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.1.2019 z dnia 24.01.2019r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na Wyjazd edukacyjno – integracyjny pn. “Zdobywamy wiedzę i kulturę” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja..


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.1.2019

Postępowanie na Wyjazd edukacyjno – integracyjny pn.  “Zdobywamy wiedzę i kulturę”  w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 80410000-1 Różne usługi szkolne, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3  Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 31.01.2019r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zamówienie o ogłoszeniu…

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…

Załącznik nr 3…

Załącznik nr 4…

Załącznik nr 5…

Informacja dla Wykonawców…


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.72.1.2.2019 z dnia 08.01.2019r. na warsztaty z obsługi komputera pn. “E – obywatel” w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczestników projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja...


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY NA STANOWISKO “KOORDYNATORA PROJEKTU”
pn. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, informuje że w wyniku postępowania ofertowego dokonano wyboru następującego Wykonawcy:

FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
UL. Okrężna 21, 67-200 GŁOGÓW

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 07.01.2019 roku, znak: PCPR.72.1.1.2019, wpłynęła jedna oferta złożona przez Fundację Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Okrężna 21, 67-200 Głogów. Fundacja złożyła ofertę, która spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym.


ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ NA WYKONANIE I DOSTAWĘ MATERIAŁÓW UPOWSZECHNIAJĄCYCH REALIZACJĘ PROJEKTU PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na wykonanie i dostawę materiałów upowszechniających realizację projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Poprawne zapytanie ofertowe…

Zapytanie ofertowe…

Załącznik nr 1….

Załącznik nr 2….

Załącznik nr 3…

Załącznik nr 4…


ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ NA WARSZTATY Z OBSŁUGI KOMPUTERA PN. “E-OBYWATEL” W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA WYKLUCZENIU CYFROWEMU UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na warsztaty z obsługi komputera pn. “E- obywatel” w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu uczestników projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe…

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…

Załącznik nr 3…

Załącznik nr 4…

Załącznik nr 5…


ZAPYTANIE OFERTOWE NA STANOWISKO KOORDYNATORA PROJEKTU

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na stanowisko Koordynatora projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe…

Załącznik nr1…

Załącznik nr 2…

Załącznik nr3…


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.9.2018 z dnia 03.12.2018r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania organizacja wydarzenia pn. “Rodzinne spotkanie z Mikołajem” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja…


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.9.2018

Postępowanie na organizację wydarzenia pn.  “Rodzinne spotkanie z Mikołajem”  w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej dla dzieci. Oferty należny składać do dnia 10.12.2018r. do godziny 15.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zamówienie o ogłoszeniu…

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…

Załącznik nr 3…

Załącznik nr 4…


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.8.2018 z dnia 20.11.2018r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą Organizacja wydarzenia pn. “Rodzinne spotkanie z Mikołajem” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja..


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.8.2018

Postępowanie na organizację wydarzenia pn.  “Rodzinne spotkanie z Mikołajem”  w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej dla dzieci. Oferty należny składać do dnia 28.11.2018r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zamówienie o ogłoszeniu…

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…

Załącznik nr 3…

Załącznik nr 4…


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.7.2018 z dnia 31.10.2018r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania Warsztaty pn. “Dzień z rodziną” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja…


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.7.2018

Postępowanie pn.  Warsztaty “Droga do samodzielności”  w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80500000-9 Usługi szkoleniowe, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe. Oferty należny składać do dnia 07.11.2018r. do godziny 13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zamówienie o ogłoszeniu…

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…

Załącznik nr 3…

Załącznik nr 4…


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.72.1.8.2018 z dnia 09.10.2018r. na przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będących uczestnikami projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja…


ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH, BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI PROJEKTU PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będących uczestnikami projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe…

Załącznik nr 1….

Załącznik nr 2….

Załącznik nr 3….

Załącznik nr 4….


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.72.1.7.2018 z dnia 27.09.2018r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będących uczestnikami projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja..


ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH, BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI PROJEKTU PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będących uczestnikami projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe…Załącznik nr 1….Załącznik nr 2….Załącznik nr 3….Załącznik nr 4….


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.6.2018 z dnia 17.07.2018r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą Organizacja wydarzenia promującego rodzinną pieczę zastępczą pn. “Dzień z rodziną” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja…


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. “B”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, informuje że w wyniku  odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 30.07.2018r.  na usługę przeprowadzenia kursu prawo jazdy kat. “B” dla 6 uczestników projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Ośrodek Szkolenia Kierowców “Adaśko”

ul. Wieniawskiego 10

67-400 Wschowa


ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWO JAZDY KAT. “B”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert wraz z ceną na usługę przeprowadzenia kursu prawo jazdy kat. “B” dla 6 uczestników projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe….

Formularz oferty….

Oświadczenie….


 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.6.2018

Postępowanie na Organizację wydarzenia promującego rodzinną pieczę zastępczą pn. “Dzień z rodziną” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej dla dzieci. Oferty należny składać do dnia 07.08.2018r. do godziny 10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe…

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…

Załącznik nr 3…

Informacja dla wykonawców…


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.5.2018 z dnia 06.07.2018r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania na  Organizację wydarzenia promującego rodzinną pieczę zastępczą pn. “Dzień z rodziną” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja…


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.5.2018

Postępowanie na Organizację wydarzenia promującego rodzinną pieczę zastępczą pn. “Dzień z rodziną” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej dla dzieci. Oferty należny składać do dnia 16.07.2018r. do godziny 10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe…

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…

Załącznik nr 3…


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.4.2018 z dnia 24.05.2018r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą  “Organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja…


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.72.1.2.2018 z dnia 27.03.2018r. na przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, będących uczestnikami projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” przeprowadzonego zgodnie z Zasadą Konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie Kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w związku z odstąpieniem Wykonawcy od podpisania umowy z Zamawiającym

Informacja…


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.4.2018

Postępowanie na “Organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej dla dzieci. Oferty należny składać do dnia 04.06.2018r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe…

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…

Załącznik nr 3…


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.3.2018 z dnia 15.05.2018r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą  “Organizacja Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja…


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.3.2018

Postępowanie na “Organizację Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej dla dzieci. Oferty należny składać do dnia 23.05.2018r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe…

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…

Załącznik nr 3…


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH, BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI PROJEKTU PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje,    że w wyniku  odpowiedzi na Zapytanie ofertowe nr PCPR.71.1.2.2018z dnia 27.03.2018r. na przeprowadzenie indywidualnych zajęć wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, będących uczestnikami projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Alles Michał Urbanowicz

Zdzisław 8

66-110 Babimost

Informacja…


ZAPYTANIE OFERTOWE O CENĘ NA PRZEPROWADZENIE INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH, BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI PROJEKTU PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert naprzeprowadzenie zajęć wyrównawczych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, będących uczestnikami projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe…

Załącznik nr 1….

Załącznik nr 2….

Załącznik nr 3….

Załącznik nr 4….

Załącznik nr 5…


INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.2.2018 z dnia 24.01.2018r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą Warsztaty wyjazdowe “Osobisty Program Sukcesu” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informuję, że w dniu 1 lutego 2018r. wybrano ofertę złożoną przez Centrum Usług Psychologicznych Pedagogicznych i Logopedycznych EGO, ul. Śródmiejska 4a, 68-200 Żary z ceną brutto: 118.119,00 złotych, jako ofertę najkorzystniejszą. Zgodnie z wynikami oceny ofert przeprowadzonej na podstawie warunków i kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu, w/w oferta uzyskała 100 punktów na 100 możliwych i jest najkorzystniejszą. Kryterium oceny ofert wskazanym w ogłoszeniu była cena (80%) i doświadczenie (20%).

Informacja…


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.2.2018

Warsztaty wyjazdowe “Osobisty Program Sukcesu” w ramach projektu “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe, 551000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 31.01.2018r. do godziny 14.30 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe…

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…

Załącznik nr 3…

Informacja dla wykonawców…

Informacja dla wykonawców nr 1…


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.1.2018 z dnia 16.01.2018r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą Warsztaty wyjazdowe “Osobisty Program Sukcesu” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja…


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.1.2018

Warsztaty wyjazdowe “Osobisty Program Sukcesu” w ramach projektu “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe, 551000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 85312110-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 23.01.2018r. do godziny 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe…

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…

Załącznik nr 3…


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
NR PCPR.230.5.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne Nr PCPR.230.5.2017 z dnia 08.09.2017r.  na realizację zadania pod nazwą Warsztaty “Rodzic i dziecko” w ramach projektu “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Centrum Psychologiczno-Rozwojowe “Perspektywa”
Szkolenia-Terapia-Rozwój osobisty
ul.Działkowa 22a
67-400 Wschowa

Informacja o wyborze…


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.5.2017

Warsztaty “Rodzic i dziecko” w ramach projektu “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe,  55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 8531211-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 18.09.2017r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe…

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
NR PCPR.230.4.2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne Nr PCPR.230.4.2017 z dnia 09.08.2017r.  na usługę przeprowadzenia “Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego” w ramach projektu “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”  realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Inventum Sp. z o.o.

ul. Mikołaja Reja 20a

33-300 Nowy Sącz

Informacja o wyborze…


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.4.2017

“Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego” w ramach projektu “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe,  55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe. Oferty należny składać do dnia 30.08.2017r. do godziny 11.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe….

Załączniki do oferty…


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.3.2017 z dnia 28.07.2017r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą “Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że oferta z najniższą ceną spełniająca warunki udziału w postępowaniu (BPR Consulting Paulina Zastróżna, ul Radwańska 27/2U, 90-540 Łódź z ceną brutto 73 057,50 zł) przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. kwotę 46 500 zł netto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. 

Unieważnienie…


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.3.2017

“Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego” w ramach projektu “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe,  55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe. Oferty należny składać do dnia 07.08.2017r. do godziny 11.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe….

Załączniki do oferty…


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.2.2017 z dnia 13.07.2017r.  prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na realizację zadania pod nazwą “Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione z uwagi na fakt, że do dnia 20 lipca 2017r. do godz. 13.00, a więc do upływu terminu wyznaczonego w Ogłoszeniu o zamówieniu na składanie ofert, nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

Unieważnienie…


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.2.2017

“Warsztaty reintegracji społecznej i rozwoju osobistego” w ramach projektu “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe,  55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe. Oferty należny składać do dnia 20.07.2017r. do godziny 13.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe….

Załączniki do oferty…


PROJEKT “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że nadal trwa nabór do projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020. Projekt realizowany jest od  1 czerwca 2016 do 31 grudnia 2018 roku. Celem projektu jest zaktywizowanie mieszkańców Powiatu Wschowskiego do podniesienia swoich umiejętności i kompetencji społecznych oraz kwalifikacji zawodowych. Osoby zagrożone wykluczeniem społecznym m. im. osoby niepełnosprawne, wychowankowie przebywający w rodzinnej pieczy zastępczej lub opuszczający pieczę zastępczą, wychowankowie placówek opiekuńczo – wychowawczych, rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych, w tym rodziny zastępcze, mogą liczyć na wszechstronne wsparcie społeczne i doradztwo zawodowe.  Jedną z największych zalet projektu jest dostosowanie do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego Uczestnika, biorąc pod uwagę sytuację rynku pracy. Nad realizacją założonych celów przez cały okres trwania projektu nad każdym uczestnikiem będzie czuwał pracownik socjalny. Podopieczni będą  mogli liczyć na pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru form aktywizacji zarówno społecznej jak i zawodowej, zgodnie z ich preferencjami i oczekiwaniami. Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracji, takich jak:  

– poradnictwo specjalistyczne,

– warsztaty kształtujące kompetencje społeczne,

– warsztaty kształtujące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze,

– zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji edukacyjnych,

– szkolenia mające na celu wyposażenie w kompetencje i umiejętności pożądane na rynku pracy,

– kursy zawodowe,

-wyjazdy integracyjne,

– inne zajęcia wynikające z indywidualnych potrzeb Uczestnika.

Warunkiem udziału w projekcie jest wypełnienie poniższej ankiety i złożenie jej w siedzibie w PCPR we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c, III piętro, pokój 310, w godzinach od 8.00 do 14.00.

Więcej informacji pod numerem  telefonu 65 540 17 59.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Ankieta rekrutacyjna…


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWA JAZDY KAT. “B”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, informuje że w wyniku  odpowiedzi na Zapytanie ofertowe z dnia 19.05.2017r.  na usługę przeprowadzenia kursu prawo jazdy kat. “B” dla 11 uczestników projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. wybrano najkorzystniejszą ofertę:

Szymon Mazurek Nauka Jazdy Driver

ul. Łokietka 6

67-200 Głogów


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO USŁUGA ASYSTENTA RODZINY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, informuje że w wyniku  zapytania ofertowego z dnia 18.05.2017r.  na usługę Asystenta rodziny dla uczestników projektu “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”  nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku ofert.


ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE
NR PCPR.230.1.2017
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne Nr PCPR.230.1.2017 “3 wyjazdowe warsztaty aktywizacji społecznej” w ramach projektu “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”.

Informacja…


ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWO JAZDY KAT. “B”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert wraz z ceną na usługę przeprowadzenia kursu prawo jazdy kat. “B” dla 11 uczestników projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe….

Formularz oferty….

Oświadczenie….


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWO JAZDY KAT. “B”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, informuje że w związku z zapytaniem ofertowym numer PCPR.72.6.2017.Pz na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat “B” dla uczestników projektu “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”  nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku ofert.


ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA ASYSTENTA RODZINY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na usługę Asystenta Rodziny dla uczestników projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe…

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.1.2017

“Trzy wyjazdowe warsztaty aktywizacji społecznej” w ramach projektu “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 8041000-1 Różne usługi szkolne, 800500000-9 Usługi szkoleniowe, 55100000-1 Usługi hotelarskie, 55270000-3 Usługi świadczone przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe, 8531211-3 Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 24.05.2017r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zapytanie ofertowe….


ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWO JAZDY KAT. “B”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert wraz z ceną na usługę przeprowadzenia kursu prawo jazdy kat. “B” dla 11 uczestników projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe….

Formularz oferty….

Oświadczenie….


ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO USŁUGA ASYSTENTA RODZINY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, informuje że w związku z zapytaniem ofertowym na usługę Asystenta rodziny dla uczestników projektu “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”  nie wyłoniono wykonawcy z powodu braku ofert.


ZAPYTANIE OFERTOWE USŁUGA ASYSTENTA RODZINY DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na usługę Asystenta Rodziny dla uczestników projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe….

Załącznik nr 1….

Załącznik nr 2….


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
do projektu
“AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Informujemy, że wyniku procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Katarzyna Cichoszewska           zam. Dębowa Łęka

Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
do projektu
“AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, informuje że w wyniku wstępnej weryfikacji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Katarzyna Cichoszewska        zam. Dębowa Łęka


SPOTKANIE ORGANIZACYJNO-INFORMACYJNE
dla uczestników projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”

W dniu 20.02.2017 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego we Wschowie odbyło się spotkanie organizacyjno-informacyjne dla uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie realizowanym przez PCPR we Wschowie pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Koordynator projektu podczas spotkania omówił główne założenia i cele projektu oraz możliwe formy wsparcia. Uczestnicy spotkania mieli możliwość wypełnienia wymaganych dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie przy wsparciu pracowników socjalnych zatrudnionych do realizacji działań projektowych. w spotkaniu wzięło udział 30 osób.


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ogłasza nabór na stanowisko Pracownika socjalnego do projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

ogłoszenie…

kwestionariusz…


INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY NA PEŁNIENIE FUNKCJI “KOORDYNATORA PROJEKTU”
pn. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, informuje że w wyniku postępowania ofertowego dokonano wyboru następującego Wykonawcy:

FUNDACJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ
UL. GALILEUSZA 18, 67-200 GŁOGÓW

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 02.12.2016 roku, znak: PCPR.72.1.2015, wpłynęła jedna oferta złożona przez Fundację Przedsiębiorczości Społecznej, ul. Galileusza 18, 67-200 Głogów. Fundacja złożyła ofertę, która spełnia wymogi określone w zapytaniu ofertowym oraz zaoferowała cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia nie przekraczającą szacunkowej wartości zamówienia.


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
do projektu
“AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Informujemy, że wyniku procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana:

Agnieszka Glapa           zam. Wschowa

Kandydatka posiada odpowiednie wykształcenie, umiejętności oraz doświadczenie zawodowe niezbędne do wykonywania pracy na w/w stanowisku.


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO
do projektu “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Informujemy, że wyniku wstępnej weryfikacji ma w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Agnieszka Glapa      zam. Wschowa


ZAPYTANIE OFERTOWE NA PEŁNIENIE FUNKCJI KOORDYNATORA PROJEKTU

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert na pełnienie funkcji Koordynatora projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

zapytanie ofertowe…

załącznik nr1….

załącznik nr 2…


OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ogłasza nabór na stanowisko Pracownika socjalnego do projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

ogłoszenie…

kwestionariusz…


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do udziału w projekcie pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020.

Celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej klientów PCPR wykluczonych społecznie lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na lata 2016-2018 przewiduje się włączenie w proces aktywizacji społecznej i zawodowej co najmniej 120 osób z terenu powiatu Wschowskiego należących do grup:

– osoby niepełnosprawne

– wychowankowie przebywający w pieczy zastępczej lub
  opuszczający pieczę zastępczą

– wychowankowie placówek opiekuńczo-wychowawczych

– rodziny przeżywające trudności w pełnieniu funkcji
  opiekuńczo-wychowawczych, w tym rodziny zastępcze.

Uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z różnorodnych form wsparcia wyznaczonych w indywidualnej ścieżce reintegracji, takich jak:

– poradnictwo specjalistyczne

– warsztaty kształtujące kompetencje społeczne

– zajęcia kształtujące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze

– zajęcia ukierunkowane na rozwój zainteresowań i aspiracji
  edukacyjnych

– szkolenia mające na celu wyposażenie w kompetencje i
  zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie na realizację projektu otrzymało ze środków Unii Europejskiej dofinansowanie w wysokości 1 106 108,82 zł. Całkowita wartości projektu wynosi 1 301 304,49 zł.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt osobisty w PCPR we Wschowie, Pl. Kosynierów 1c, III piętro, pokój 309, w godzinach od 8.00 do 14.00 lub kontakt telefoniczny pod numerem 65 540 17 59.