Policja – telefon interwencyjny (całodobowy)                        997

 Ogólnopolski telefon alarmowy (całodobowy)                       112

 Komenda Powiatowa Policji we Wschowie                 65 540 82 11

 Prokuratura Rejonowa we Wschowie                       65 540 79 95

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  we Wschowie       65 540 17 58

Punkt Specjalistycznego Poradnictwa i Interwencji 65 540 89 55
 Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy
 we Wschowie                                                       

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna we Wschowie           65 540 20 30

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sławie                                 68 356 60 63

Sąd Rejonowy we Wschowie                                  65 540 15 23

Ośrodek Pomocy Społecznej we Wschowie              65 540 25 25

Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławie                    68 356 67 88

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  Szlichtyngowa      65 549 23 19

 Niebieska Linia ( Ogólnopolskie Pogotowie dla 22 668 70 00
 Ofiar Przemocy w Rodzinie                                    

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży (bezpłatny)         116 111

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Gorzowie Wlkp.                  95 721 41 60


AKTUALNA BAZA TELEADRESOWA I WYKAZ INSTYTUCJI, KTÓRE UDZIELAJĄ POMOCY RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM PRZEMOCY W RODZINIE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO ROK 2023

Organizacje pozarządowe świadczące na terenie województwa lubuskiego usługi na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie:

http://dps.ambsoft.pl/index.php?str=0


CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że pod bezpłatnym numerem telefonu 800 702 222 udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego przez Fundację “Itaka” w ramach Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym.

W ramach Centrum Wparcia Fundacja “Itaka” prowadzi:
– Telefoniczne Centrum Wsparcia 800 702 222
Bezpłatną linię, która działa 24 godziny przez 7 dni w tygodniu
– E-mail: porady@liniawsparcia.pl
– Stronę www.liniawsparcia.pl
– Czat

W Centrum Wsparcia dla osób w kryzysie psychicznym dyżurują psychologowie gotowi do wysłuchania, zrozumienia i akceptacji. Pomagają także w znalezieniu odpowiednich placówek specjalistycznych w danym regionie kraju, w którym można otrzymać bezpośrednio pomoc. W wyznaczonych godzinach Centrum pełnią dyżury także specjaliści: lekarze psychiatrzy, pracownicy oraz pracownicy socjalni. Informacja na temat dyżurów dostępna jest na stronie www.liniawsparcia.pl

Na stronie dostępna jest także aplikacja mobilna z bazą teleadresową instytucji pomocowych, która pomaga osobom poszukującym pomocy samodzielnie uzyskać potrzebne im informacje w sposób szybszy i prostszy.


LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM

Jesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy np. w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy?

ZADZWOŃ+ 48 222 309 900


BEZPŁATNA POMOC OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM 

Na terenie Powiatu Wschowskiego działa Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem. Punkt zlokalizowany jest na ulicy Pocztowej 16, 67 – 400 Wschowa, czynny jest w każdy wtorek i czwartek w godzinach 15.00- 20.00 tel. 887358000

 Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzony jest przez Lubuski Ruch na Rzecz Kobiet i Rodziny „Żar”.

Pomoc adresowana jest do osób pokrzywdzonych różnego rodzaju przestępstwem m.in.:

 • uszkodzenia ciała,
 • bójka lub pobicie,
 • wypadek komunikacyjny,
 • groźby karalne,
 • gwałt,
 • inne przeciwko wolności seksualnej,
 • przemocy domowej,
 • niealimentacja,
 • kradzież,
 • rozbój,
 • oszustwo,
 • uszkodzenie mienia,
 • inne.

Całodobowa Linia Pomocy Pokrzywdzonym +48 222 309 900