Ogłoszenie na składanie ofert na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc domową w roku 2023

Otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, Priorytet 6, Fundusze Europejskie na wsparcie obywateli, Działanie 6.9 Aktywna integracja społeczno – zawodowa.

Zapytanie o cenę na wykonanie spotu promującego rodzicielstwo zastępcze na terenie Powiatu Wschowskiego

Ogłoszenie na składanie ofert na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług psychologicznych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie

Zapytanie ofertowe Pobierz

Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy Pobierz

Załącznik nr 2 – Wykaz osób Pobierz

Klauzula informacyjna Pobierz

Informacja o wyborze oferty Pobierz

Otwarty nabór na Partnera w celu wspólnego przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu w ramach Działania 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Organizacja pikniku pn. „Zgodnie z naturą” dla uczestników projektu oraz ich otoczenia w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.

Organizacja wydarzenia środowiskowego pn. “Poznajemy Lubuskie” dla Uczestników projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” oraz ich otoczenia.

Warsztaty pn. “Efektywna komunikacja – jak rozmawiać, aby się porozumieć” dla Uczestników projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” oraz ich otoczenia.

Indywidualne zajęcia wyrównawcze – korepetycje w formie zdalnej dla dzieci i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej, będących Uczestnikami projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” w celu wyrównania szans edukacyjnych.

Warsztaty wyjazdowe pn. “Aktywni i szczęśliwi” dla Uczestników projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” oraz ich otoczenia.

Warsztaty tworzenia ozdób bożonarodzeniowych pn. “Kreatywne warsztaty tworzenia ozdób świątecznych ozdób” dla Uczestników projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim -II edycja”.


Indywidualne wsparcie psychologiczne dla Uczestników projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.


Warsztaty wyjazdowe pn. „Czas na zmiany” dla Uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” oraz ich otoczenia.


Warsztaty wyjazdowe pn. „Czas na zmiany” dla Uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” oraz ich otoczenia.


Ogłoszenie na składanie ofert na realizację programu korekcyjno – edukacyjnego dla osób stosujących przemoc.