Program korekcyjno-edukacyjny

Organizatorem Programu Korekcyjno-Edukacyjnego jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie. Program ten skierowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie i ma na celu pomoc tym osobom w zaprzestaniu jej stosowania.

Program skierowany jest do osób, które:

  • zostały skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie
  • w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie
  • są sprawcami przemocy w rodzinie, a uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków prowadzonej w zakładach opieki zdrowotnej- jako uzupełnienie podstawowej terapii
  • w wyniku osobistej decyzji samodzielnie zgłoszą się do uczestnictwa w programie

Kandydaci do programu mogą zgłaszać się przez cały rok w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, bądź telefonicznie pod numerem 65 540 17 58.