HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM – INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM – II EDYCJA”

Pierwsze zajęcia odbywają się w dniu 04.12.2021r. w Zamku Królewskim we Wschowie ul. Plac Zamkowy 7, w godzinach od  8.00 do 20.00. – wsparcie udzielane jest indywidualnie. 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE – KOREPETYCJE W FORMIE ZDALNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH BĘDĄCYCH UCZESTNIKAMI PROJEKTU   PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM – II EDYCJA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Harmonogram zajęć jest ustalany indywidualnie z każdym Uczestnikiem.


HARMONOGRAM WARSZTATÓW BOŻONARODZENIOWYCH PN. “ŚWIĘTA W DOMU” REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM – II EDYCJA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM – WARSZTATY Z OBSŁOGI KOMPUTERA PN. “E-OBYWATEL” W RAMACH PROJEKTU     PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM – II EDYCJA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  AKTYWIZACJI  SPOŁECZNEJ O CHARAKTERZE EDUKACYJNYM – KURS PRAWA JAZDY KAT. B  REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU     PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM – II EDYCJA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Harmonogram…


HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ  REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM – II EDYCJA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Harmonogram…


HARMONOGRAM WYDARZENIA PN. “RODZINNY WIECZÓR WIGILIJNY” REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM – II EDYCJA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Harmonogram…


HARMONOGRAM WARSZTATÓW “WIERZĘ W SIEBIE, MOGĘ WIĘCEJ” REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM – II EDYCJA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW  EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020

Harmonogram…