PUNKT SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

Informujemy, że przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. Plac Kosynierów 1c działa PUNKT SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ ( pokój 313 )Zapraszamy do naszych specjalistów wszystkie osoby wymagające wsparcia i pomocy w związku z problemami występującymi w rodzinie w wyniku pojawienia się przemocy lub innych niepokojących zdarzeń. Spotkania ze specjalistami odbywają się po wcześniejszym umówieniu osobistym w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie pokój nr 312 lub telefonicznym 65 540 89 55.

Godziny przyjęć specjalistów

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE:
piątek – godziny ustalane telefonicznie (pokój 313)

PORADNICTWO RODZINNE:
wtorek w godzinach od 10.00 do 12.00 (pokój 313
)

PORADNICTWO W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE:
od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PCPR (pokój 313)

 INTERWENCJA KRYZYSOWA

Poradnictwo w zakresie interwencji kryzysowej udzielane jest codziennie w dniach i godzinach pracy powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie (pokój 310) tel. 65 540 17 58

Godziny pracy PCPR:

poniedziałek: 7.00-16.00
wtorek, środa, czwartek: 7.00-15.00
piątek: 7.00- 14.00

Informacja dotycząca poradnictwa:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Wschowa ul. Plac Kosynierów 1c, III piętro, pokój 312
tel. 65 540 89 55 lub 65 540 17 58

POMOC PRAWNA OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY

Pierwszy piątek miesiąca w godzinach od 8.00 do 12.00 Starostwo Powiatowe we Wschowie ul. Plac Kosynierów 1c III piętro, pokój 313 tel. 65 540 89 57