UWAGA!!! Poniższe druki wniosków obowiązują od 1 stycznia 2023r.

WNIOSEK NA TURNUS REHABILITACYJNY 2023


WNIOSEK NA LIKWIDACJĘ BARIER ARCHITEKTONICZNYCH 2023


WNIOSEK NA LIKWIDACJĘ BARIER W KOMUNIKOWANIU SIĘ 2023


WNIOSEK NA LIKWIDACJĘ BARIER TECHNICZNYCH 2023


WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE DO SPRZĘTU RHABILITACYJNEGO


WNIOSEK NA DOFINANSOWANIE DO PRZEDMIOTÓW ORTOPEDYCZNYCH I ŚRODKÓW POMOCNICZNYCH 2023


WNIOSEK O DOFINANSOWANIE USŁUGI TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO 2023

WNIOSEK O DOFINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PFRON ORGANIZACJI SPORTU, KULTURY, REKREACJI I TURYSTYKI