Informacja o Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w tekście odczytywalnym maszynowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie znajduje się przy. ulicy Plac Kosynierów 1c we Wschowie. PCPR jest otwarte w poniedziałek od 7:00 do 16:00, od wtorku do czwartku od 7:00 do 15:00, a w piątek od 7:00 do 14:00.

Zadania jednostki

Podstawowym zadaniem PCPR we Wschowie jest wsparcie rodzin zastępczych na terenie powiatu, udzielanie pomocy i wsparcia rodzinom przeżywającym trudności oraz osobom z niepełnosprawnościami, w tym realizacja dofinansowań z PFRON.

Dostępność przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami

Strona internetowa posiada ułatwienia i funkcjonalność dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępna jest wersja kontrastowa, użytkownicy mają możliwość powiększenia czcionki. Osoby niesłyszące mogą skontaktować się za pośrednictwem pisma złożonego bezpośrednio w urzędzie lub wysłanego pocztą na skrzynkę: e-mailową lub ePUAP. Pracownicy urzędu dbają o dyskrecję, swobodę i poufność obsługiwanych osób w Centrum. PCPR we Wschowie ma swoją siedzibę w budynku Starostwa Powiatowego – III piętro. Jest to budynek wspólny z Sądem Rejonowym we Wschowie. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Przy każdym wejściu na zewnątrz budynku należy pokonać jeden stopień schodów, który jest oznaczony w sposób kontrastowy względem powierzchni chodnika. Pierwszy i ostatni stopień schodów wewnątrz budynku w każdym biegu jest oznaczony w sposób kontrastowy względem powierzchni schodów. Przy wejściu od strony wschodniej budynku znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością. Podjazd ten kończy swój bieg przy drzwiach wejściowych na parterze budynku prowadzących do korytarza sądu. Przy drzwiach zamontowany jest wideo domofon oraz przycisk dzwonka wzywający pracowników ochrony do otwarcia drzwi. Budynek posiada jeden dźwig osobowy z komunikatami głosowymi i oznaczeniami w alfabecie Braille`a. Winda posiada parametry umożliwiające korzystanie osobom na wózkach. Do budynku i wszystkich pomieszczeń PCPR można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami jest w Sądzie Rejonowym i mieści się na parterze przy schodach wejściowych, w razie konieczności skorzystania z toalety przez petenta PCPR, pracownicy sekretariatu Wydziału Karnego udostępnią klucze od WC osobie z niepełnosprawnością. Miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnością usytuowane jest od północnej strony budynku Starostwa. W budynku oznaczono drogi ewakuacyjne. Dla osób ze szczególnymi potrzebami preferowana jest obsługa alternatywna poprzez wyjście pracowników na zewnątrz do interesanta potrzebującego załatwić sprawy urzędowe. Klienci obsługiwani są w pomieszczeniach stwarzających odpowiednie warunki do przeprowadzenia rozmów z zachowaniem prywatności, poufności i godności.

Kontakt

Adres: ul. Plac Kosynierów 1c, 67 – 400 Wschowa

Telefon: 65 540 17 58, 65 540 17 59, 65 540 89 55

E – mail: mailto:sekretariat@pcprwschowa.pl

Adres ePUAP: pcprwschowa

Więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.