WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ

PROWADZONY PRZEZ STOWARZYSZENIE NA RZECZ

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH “NASZ OŚRODEK”

WE WSCHOWIE.

             Warsztat Terapii Zajęciowej we Wschowie jest placówką utworzoną przez Spółkę „Jedność”. Działalność swoją rozpoczął 01 stycznia 1997 roku.

Uczestnikiem WTZ  może zostać osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawierające wskazanie do terapii zajęciowej.

Warsztaty Terapii Zajęciowej realizują zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju każdego uczestnika.

Rehabilitacja ta opiera się przede wszystkim na terapii zajęciowej, której uzupełnieniem jest psychoterapia.

Terapia prowadzona jest w 3 pracowniach:

–         gospodarstwa domowego,

–         plastycznej

–         rękodzieła artystycznego.

Zajęcia z zakresu psychoterapii prowadzone są w formie indywidualnej i grupowej. Objęte są nią wszystkie osoby.

PRACOWNIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO

W tej pracowni uczestnicy uczą się samodzielnego przygotowywania posiłków, estetycznego i prawidłowego nakrywania do stołu, dekorowania potraw, posługiwania się sprzętem gospodarstwa domowego, dokonywania zakupów, sprzątania, zmywania, prania, prasowania. Poznają zasady zdrowego żywienia, uczą się korzystania z przepisów kulinarnych. Samodzielnie przygotowują imprezy organizowane w WTZ – spotkanie opłatkowe, śniadanie wielkanocne, zabawy andrzejkowe, dzień Matki itp.

Prowadzone są także zajęcia edukacyjne – nauka pisania, czytania, liczenia oraz zajęcia z zakresu dbania o higienę osobistą.

Zajęcia te mają na celu przygotowanie uczestników do samodzielnego życia, uczą samodzielnego zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych. Wpływają pozytywnie na samopoczucie, uczą pracy zespołowej, doskonalą koordynację, cierpliwość, wytrwałość, koncentrację uwagi.

PRACOWNIA PLASTYCZNA

W tej pracowni uczestnicy rozwijają swoje zdolności manualne, poznawcze, artystyczne. Poznają wiele technik plastycznych: rysowanie – ołówkiem, kredą, węglem, tuszem, patyczkiem, piórkiem, malowanie – akwarelami, pastelami, farbą akrylową, olejną, malowanie na szkle, malowanie witrażowe, ceramiczne, malowanie na tkaninie, wyklejanie – skórą, papierem, materiałem, włóczką, modelowanie w gipsie, plastelinie, układanie kompozycji z materiałów różnych – collage.

Uczestnicy uczą się różnych technik wyrobów artystycznych i użytkowych z papieru, tektury, masy plastycznej, skóry, drewna, sznurka sizalowego.

Wykonują także dekoracje okazjonalne, stroiki, kartki oraz oprawiają własne prace w gotowe ramy, antyramy, passe-partou, w ramki własnoręcznie wykonane.

Zajęcia te dają uczestnikom możliwość wyrażenia własnych przeżyć, emocji poprzez sztukę. Pozwalają na odreagowanie napięć, stresów.

PRACOWNIA RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

W tej pracowni uczestnicy poznają techniki wyrazu artystycznego, pozwalające na rozwijanie smaku i estetyki oraz doskonalenie sprawności manualnej, cierpliwości, wrażliwości na piękno.

Uczestnicy wykonują szereg prac tkackich, prac igłą dziewiarską, krawieckich – szycie ręczne, maszynowe, haftowanie, wyszywanie, prace na drutach, szydełkowanie, aplikacje.Wykonują także okolicznościowe stroiki, kartki, elementy dekoracyjne.

Wszelkie robótki są doskonałym ćwiczeniem rąk. Rozwijają zdolności manualne, precyzję ruchów, uwagę, spostrzegawczość. Pozwalają na rozwój ekspresji twórczej, wyobraźni.

W w/w pracowniach stosowane są różnego rodzaju metody i techniki pracy służące rehabilitacji społecznej i zawodowej uczestników, zmierzające do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, podnoszące oraz podtrzymujące wyuczone czynności dnia codziennego niezbędne do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia.

Zajęcia we wszystkich pracowniach WTZ w znacznym stopniu podnoszą samodzielność uczestników oraz wiarę we własną wartość i przydatność społeczną. Kształtują cierpliwość, wytrwałość, kreatywność oraz poczucie  odpowiedzialności za stanowisko pracy i wykonywaną pracę. Uczą właściwych kontaktów interpersonalnych, pracy w grupie, zachowań akceptowanych społecznie, a także kształtują umiejętności zawodowe. Przeciwdziałają wykluczeniu społecznemu.

W Warsztacie Terapii Zajęciowej w ramach integracji społecznej, rozwoju poznawczego organizowane są różnego rodzaju dodatkowe zajęcia: wycieczki krajoznawcze, wycieczki rowerowe, biwaki, wyjazdy do kina, teatru, wyjścia do muzeum, restauracji. Organizowane są zabawy, dyskoteki, imieniny, spotkania opłatkowe, śniadania wielkanocne, itp.

Uczestnicy biorą także udział w spotkaniach integracyjno- sportowych organizowanych dla WTZ oraz wszelkich konkursach regionalnych, ogólnopolskich, międzynarodowych organizowanych dla osób niepełnosprawnych. 

W pracy terapeutycznej w Warsztacie  najważniejsze jest przystosowanie społeczno – zawodowe uczestników i osiągnięcie poprzez pracę, dodatkowe zajęcia jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności.