ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU WSCHOWSKIEGO NA RZECZ POMOCY SPOŁECZNEJ

Stowarzyszenie “AMAZONEK” Wschowskich 
ul. Garbarska 11a
       67 – 400 Wschowa   

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
Zarząd Koła
ul. Kopernika 7
67 – 400 Wschowa

Stowarzyszenie Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
ul. Garbarska 11a
      67 – 400 Wschowa   

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Miejski
ul. Niepodległości 1
67 – 400 Wschowa

Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Rejonowy
ul. Głogowska 5
67 – 410 Sława
Tel. 068 356 65 62

Koło Polskiego Związku Niewidomych
ul. Kopernika 7
 67 – 400 Wschowa