Kontakt:

Godziny pracy:

poniedziałek 7.00-16.00
wtorek-czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00- 14.00

Kierownik PCPR

65 540 17 58
pcprwschowa.nowak@o2.pl

Centrum Informacji Osób Niepełnosprawnych (Dział osób niepełnosprawnych)
tel. 65 540 17 59
pcprwschowa@o2.pl

Dział  Zespół Świadczeń

Agnieszka Koziołek – specjalista pracy socjalnej
tel. 65 540 17 58
pcprwschowa.zs@o2.pl

Księgowość
tel. 65 540 17 59
pcprwschowa.gk@o2.pl

Zespół ds. pieczy zastępczej i interwencji kryzysowej
tel. 655408955
pcprwschowa.piecza@o2.pl