Kontakt:

Godziny pracy:

poniedziałek 7.00-16.00
wtorek-czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00- 14.00

Kierownik PCPR

Katarzyna Ciepła – Nowak
tel. 65 540 17 58
k-ciepla-nowak@pcprwschowa.pl

Centrum Informacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                      (Dział Osób Niepełnosprawnych) tel. 65 540 17 59

Iwona Cholewa – Starszy pracownik socjalny
iwona.cholewa@pcprwschowa.pl

Paulina Ramota – Aspirant pracy socjalnej                                    paulina.ramota@pcprwschowa.pl

Zespół ds. Świadczeń Społecznych oraz opieki nad Rodziną i Dzieckiem                                        tel. 65 540 17 58

Agnieszka Koziołek – Specjalista pracy socjalnej                         agnieszka.koziolek@pcprwschowa.pl

Anita Maliszewska – Wojciech – Aspirant pracy socjalnej                                  anita.maliszewska-wojciech@pcprwschowa.pl

Zespół ds. Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej                                                                              tel. 65 540 89 55

Kamila Tabiś – Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej      kamila.tabis@pcprwschowa.pl                                                                                                                                      Justyna Szczepaniak – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej      justyna.szczepaniak@pcprwschowa.pl                                                                                                            Ada Kotlarz – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej / Pedagog  ada.kotlarz@pcprwschowa.pl                                                                    

Katarzyna Cichoszewska – Pracownik socjalny   tel. 65 540 17 58  katarzyna.cichoszewska@pcprwschowa.pl                                                                      

Księgowość

Małgorzata Kokot – tel. 65 540 17 59
m.kokot@powiat.wschowa.com.pl