Kontakt:

Godziny pracy:

poniedziałek 7.00-16.00
wtorek-czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00- 14.00

Kierownik PCPR

Katarzyna Ciepła – Nowak
tel. 65 540 17 58
k-ciepla-nowak@pcprwschowa.pl

Katarzyna Cichoszewska – p.o. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
tel. 65 540 17 58  
katarzyna.cichoszewska@pcprwschowa.pl 

Centrum Informacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                      (Dział Osób Niepełnosprawnych) tel. 65 540 17 59

Iwona Cholewa – Starszy pracownik socjalny
iwona.cholewa@pcprwschowa.pl

Alicja Mania – Aspirant pracy socjalnej
alicja.mania@pcprwschowa.pl

Joanna Paluszkiewicz – Pomoc adimistracyjna

joanna.paluszkiewicz@pcprwschowa.pl

Zespół ds. Świadczeń Społecznych oraz opieki nad Rodziną i Dzieckiem                         

tel. 65 540 17 58

Agnieszka Koziołek – Starszy pracownik socjalny
agnieszka.koziolek@pcprwschowa.pl
Anita Maliszewska-Wojciech – Pracownik socjalny
anita.maliszewska-wojciech@pcprwschowa.pl
Zespół ds. Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej                                                      tel. 65 540 89 55

Kamila Tabiś – Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej      kamila.tabis@pcprwschowa.pl                                                                                                                                      Justyna Szczepaniak – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej      justyna.szczepaniak@pcprwschowa.pl                                                                                                            Ada Kotlarz – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej / Pedagog  ada.kotlarz@pcprwschowa.pl                                                                    

Księgowość

tel. 65 540 17 57

Małgorzata Kokot Główny księgowy ds. społecznych
m.kokot@powiat.wschowa.com.pl

Beata Fic – Inspektor ds. księgowości i kadr