Kontakt:

Godziny pracy:

poniedziałek 7.00-16.00
wtorek-czwartek 7.00-15.00
piątek 7.00- 14.00

Kierownik PCPR

Katarzyna Ciepła – Nowak
tel. 65 540 17 58
pcprwschowa.nowak@o2.pl

Centrum Informacji Osób Niepełnosprawnych (Dział Osób Niepełnosprawnych)

Iwona Cholewa – Starszy pracownik socjalny
tel. 65 540 17 59
pcprwschowa@o2.pl

Zespół ds. Świadczeń Społecznych oraz opieki nad Rodziną i Dzieckiem

Agnieszka Koziołek – Specjalista pracy socjalnej
tel. 65 540 17 58
pcprwschowa.zs@o2.pl

Księgowość

Małgorzata Kokot – tel. 65 540 17 59
m.kokot@powiat.wschowa.com.pl

Zespół ds. Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej

Kamila Tabiś – Starszy Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej                                                  Justyna Szczepaniak – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej                                                  Ada Kotlarz – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej / Pedagog                                               tel. 65 540 89 55
pcprwschowa.piecza@o2.pl

Katarzyna Cichoszewska – Pracownik socjalny                                                                                             tel. 65 540 17 58
pcprwschowa.piecza@o2.pl