Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie

O nas

SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we…

Piknik z Okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

CENTRUM INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSKI

● uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych,
● zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
  ortopedyczne i środki pomocnicze,
● likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w
   komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
   niepełnosprawnych,
● rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych.

Aktywny samorząd

WNIOSKI

  • zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego  samochodu, 
  • pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, ●zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  •  dofinansowania szkoleń w zakresie obsługi nabytego sprzętu elektronicznego i oprogramowania, 
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, 
  • pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
  • pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, 
  • pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej skutera/wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, protezy kończyny● pomoc zakupu protezy kończyn, 
  • pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu itp.) 
  • pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

GDZIE ZNAJDZIESZ

POMOC?

JAK ZOSTAĆ

RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

SZYBKI

Kontakt