Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie

O nas

CENTRUM INFORMACJI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

WNIOSKI

● uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych,
● zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
  ortopedyczne i środki pomocnicze,
● likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w
   komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
   niepełnosprawnych,
● rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych,
● pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
● szkolenia osób niepełnosprawnych organizowanych przez PUP

Aktywny samorząd

WNIOSKI

● uczestnictwo w turnusach rehabilitacyjnych,
● zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
  ortopedyczne i środki pomocnicze,
● likwidacja barier architektonicznych, technicznych i w
   komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
   niepełnosprawnych,
● rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych,
● pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
● szkolenia osób niepełnosprawnych organizowanych przez PUP

GDZIE ZNAJDZIESZ

POMOC?

JAK ZOSTAĆ

RODZINĄ ZASTĘPCZĄ?

Szybki

Kontakt