Na terenie Powiatu Wschowskiego funkcjonują 3 placówki opiekuńczo – wychowawcze.

Dom Dziecka im. Tadeusza Kościuszki
ul. Reymonta 1
  67 – 400 Wschowa
 tel. 065 540 22 52

 Dom Dziecka
 ul. Słoneczna 5
67 – 410 Sława
tel. 068 356 50 04

 Dom Dziecka
 ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 36
67 – 410 Sława
tel. 068 356 60 82