Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 202

MAJOWY PIKNIK DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU POD HASŁEM: “ZGODNIE Z NATURĄ”

W dniu 27.05.2022r. w godzinach 16:00-20:00 w ośrodku „Ranczo Rubin” odbył się Piknik  pn. „Zgodnie z naturą” w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowski – II edycja” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Celem wydarzenia była integracja uczestników projektu poprzez udział w zajęciach propagujących zachowania ekologiczne opartych na wykorzystywaniu i zastosowaniu w życiu codziennym naturalnych i ekologicznych produktów.

Wydarzenie miało charakter integracyjny, podczas którego promowane były zachowania ekologiczne oparte na wykorzystywaniu i zastosowaniu w życiu codziennym naturalnych i ekologicznych produktów. Uczestnikami wydarzenia były osoby z niepełnosprawnościami, rodziny zastępcze, dzieci w nich umieszczone, pełnoletni wychowankowie oraz ich otoczenie, a także kadra realizująca projekt.

Wydarzenie odbyło się na świeżym powietrzu, z warsztatami, zabawami i konkursami ekologicznymi zarówno dla dzieci, jak i pełnoletnich uczestników.

W trakcie pikniku uczestnicy mogli skorzystać z poczęstunku w postaci potraw z grilla, a także ciasta, owoców, sałatek itp., dodatkowo zorganizowano ognisko z pieczeniem kiełbasek. Całe wydarzenie odbyło się przy muzyce, w atmosferze wspólnych zabaw i uśmiechu na twarzy.

W związku z faktem, że piknik był ostatnim działaniem organizowanym w ramach projektu  pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”, którego celem było zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 68 Uczestników, kadra PCPR zaprezentowała wszystkie zrealizowane działania projektowe w okresie od 01.08.2019r. – 31.05.2022r. skierowane do uczestników w ramach aktywizacji społecznej i zawodowej oraz osiągnięte efekty i wskaźniki. Podczas podsumowania realizacji projektu uczestnicy mogli podzielić się również własnymi doświadczeniami i osiągnięciami wynikającymi z uczestnictwa w projekcie.

Uwaga: w bieżącym roku PCPR we Wschowie planuje przystąpić do realizacji kolejnego projektu. Uczestnikami projektu mogą być osoby z niepełnosprawnościami, rodziny zastępcze oraz dzieci i młodzież z pieczy zastępczej. Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w kolejnym projekcie zapraszamy do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie z siedzibą: Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, tel. 65 540 17 58.

WYDARZENIE ŚRODOWISKOWE PN. “POZNAJEMY LUBUSKIE”

W dniach 13.05.2022r. – 15.05.2022r. Uczestnicy projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” brali udział w wydarzeniu środowiskowym pn. “Poznajemy Lubuskie”. W ramach wydarzenia Uczestnicy zwiedzali atrakcje województwa lubuskiego m.in.: Zamek w Łagowie, Bramę Polską w Łagowie, Jezioro Łagowskie, Łagowski Park Krajobrazowy,  Rezerwat Przyrody Nad Jeziorem Trześniowskim, Katedrę w Gorzowie Wielkopolskim, Bulwar Nadwarciański, Aleję Sławnych Gorzowian, Międzyrzecki Rejon Umocniony, Zamek w Międzyrzeczu oraz w Zielonej Górze: Planetarium, Palmiarnię, Muzeum Ziemi Lubuskiej , Centrum Nauki Keplera, Ogród Botaniczny i Bajkową Zagrodę. W ramach wydarzenia Uczestnicy uprawiali  aktywną turystykę w postaci spacerów/marszów z Przewodnikiem terenowym po Łagowskim Parku Krajobrazowym, a wieczorami w ramach integracji wspólnie spędzali czas przy muzyce i grillu.

WARSZTATY WYJAZDOWE PN. “EFEKTYWNA KOMUNIKACJA – JAK ROZMAWIAĆ, ABY SIĘ POROZUMIEĆ”

W dniach 23.04.2022r. Uczestnicy projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim -II edycja” brali udział w warsztatach pn. “Efektywna komunikacja – jak rozmawiać, aby się porozumieć”, które odbyły się w Zamku Królewskim we Wschowie. Natomiast w dniu 30.04.2022r. Uczestnicy warsztatów brali udział w warsztatach wyjazdowych do Zielonej Góry do Teatru Lubuskiego na spektakl “Dziewczynka z zapałkami”.

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE – KOREPETYCJE

W miesiącu marcu 2022r. ponownie rozpoczęły się zajęcia wyrównawcze – korepetycje w formie zdalnej dla dzieci i młodzieży będących Uczestnikami projektu, w celu wyrównania szans edukacyjnych. Korepetycje będą trwały do maja 2022r.

WARSZTATY WYJAZDOWE PN. “AKTYWNI I SZCZĘŚLIWI”

W dniach od 27.01.2022 do 30.01.2022r. Uczestnicy projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim -II edycja” brali udział w warsztatach wyjazdowych pn. “Aktywni i szczęśliwi”, które odbyły się w miejscowości Dąbki nad morzem. Celem warsztatów było podniesienie kompetencji osobistych Uczestników poprzez nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem, lękiem i negatywnymi emocjami.  Uczestnicy podczas warsztatów zdobyli wiedzę na temat czynników stresujących, sposobów radzenia sobie z nimi  oraz z negatywnymi emocjami, a także nabyli praktyczne umiejętności w zakresie stosowania technik relaksacyjnych i odprężających.WARSZTATY TWORZENIA OZDÓB BOŻONARODZENIOWYCH PN. “KREATYWNE WARSZTATY TWORZENIA ŚWIĄTECZNYCH OZDÓB”

W dniu 18.12.2021r. w Zamku Królewskim we Wschowie odbyły się „Kreatywne warsztaty tworzenia świątecznych ozdób” dla Uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”. Podczas warsztatów Uczestnicy własnoręcznie przygotowali m.in. aniołki z makramy, świąteczne świeczniki, bombki oraz kartki świąteczne. Osoby biorące udział w warsztatach miały możliwość zdobienia świątecznych pierników, a dzieci z malowania twarzy przez animatorów. Dla wszystkich dzieci zostały zapewnione drobne upominki, które wręczył Mikołaj.  W trakcie warsztatów zapewniono także świąteczny obiad z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi.


INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Od 4 grudnia 2021r. rozpoczęło się indywidualne wsparcie psychologiczne dla Uczestników projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.


WARSZTATY WYJAZDOWE PN. “CZAS NA ZMIANY”

W dniach 04.11.2021r. -07.11.2021r. Uczestnicy projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim -II edycja” brali udział w warsztatach wyjazdowych pn. “Czas na zmiany”, które odbyły się w Szklarskiej Porębie, których celem była integracja Uczestników projektu oraz trenowanie umiejętności i kompetencji społecznych, a także promowanie właściwego modelu życia i podnoszenie świadomości na temat własnych problemów i trudności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że realizacja projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja została przedłużona do 31.12.2021r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że realizacja projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja została przedłużona do 30.06.2021r.

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE – KOREPETYCJE

W miesiącu grudniu 2020r. rozpoczęły się zajęcia wyrównawcze – korepetycje w formie on-line dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będących Uczestnikami projektu, w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Korepetycje będą trwały do maja 2021r.

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE PN. “ŚWIĘTA W DOMU”

W dniu 19.12.2020r. odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe pn. “Święta w domu” w formie zdalnej w postaci aktywnych zajęć on-line dla uczestników projektu pn. Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.

W ramach warsztatów Uczestnicy projektu uczestniczyli w przedstawieniu pt. „Tajemnice świątecznych zabawek”, ponadto w trakcie warsztatów Uczestnicy ozdabiali bombki styropianowych, tworzyli stroiki na wigilijny stół. W ramach warsztatów odbył się teleturniej świąteczny „Jaka to tradycja?” oraz koncert kolęd i pastorałek. Na zakończenie warsztatów życzenia świąteczne złożył Święty Mikołaj. Uczestnicy brali udział w warsztatach w sposób aktywny, zadawali pytania podczas warsztatów na żywo, odpowiadali na pytania  konkursowe na chacie, rozmawiali ze Świętym Mikołajem i wspólnie śpiewali kolędy. Każdy z uczestników otrzymał wcześniej wszystkie niezbędne materiały do wykonania stroików świątecznych oraz bombki z ozdobami. Ponadto dzieci biorące udział w warsztatach otrzymały paczki ze słodyczami.

ZAJĘCIA KOMUTEROWE PN. “E-OBYWATEL”

W dniu dniach od 1 października 2020r. do 14 października 2020r. 16 Uczestników projektu brało udział w zajęciach komputerowych pn. “E-obywatel”, których celem było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczestników projektu.

PRAWO JAZDY KAT. B

W dniu 2 lipca 2020 roku 13 Uczestników projektu rozpoczęło kurs na prawo jazdy kat. B.

WYDARZENIE “RODZINNY WIECZÓR WIGILIJNY”

 W dniu 19 grudnia 2019r. w Zamku Królewskim we Wschowie odbyło się wydarzenie pn. „Rodzinny wieczór wigilijny”  dla rodzin zastępczych, dzieci przebywającychw pieczy zastępczej oraz ich otoczenia w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Celem wydarzenia była integracja uczestników w atmosfezrze Świąt Bożego Narodzenia. Poprzez wspólne kolędowanie, udział w przedstawieniu jasełkowym oraz wspólne zabawy i konkursy świąteczne wszyscy uczestnicy mogli umocnić swoje relacje i poczuć ducha współpracy. W trakcie wydarzenia wszyscy uczestnicy korzystali z różnych atrakcji m.in. konkursów i zabaw związanych z tematyką Świąt Bożego Narodzenia, warsztatów tworzenia ozdób świątecznych i choinkowych, warsztatów zdobienia pierników, malowania twarzy, zamykania w bańce, kolędowego karaoke, fotobudki i wielu innych atrakcji.   


WARSZTATY “WIERZĘ W SIEBIE, MOGĘ WIĘCEJ”

W dniach 17 i 18 grudnia 2019 roku odbyły się w Zamku Królewskim we Wschowie warsztaty pn. „Wierzę w siebie, mogę więcej”, dla uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.  Celem warsztatów było wzmocnienie w Uczestnikach projektu chęci dokonania zmiany w swoim życiu i osiągnięciu założonego sobie celu. Warsztaty wzbudziły w uczestnikach refleksję nad samym sobą oraz pomogły im w kształtowaniu pozytywnej samooceny i wzmocnienie pewności siebie. Natomiast dla dzieci Uczestników odbywały się warsztaty edukacyjno – animacyjne.


SPOTKANIE ORGANIZACYJNO – INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM – II EDYCJA”

7 listopada 2019r. w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się spotkanie organizacyjno – informacyjne dla osób, które zadeklarowały chęć wzięcia udziału w projekcie pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020.

Podczas spotkania Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie – Pani Katarzyna Ciepła – Nowak wraz z  koordynatorem projektu – Panem Przemysławem Maksymów omówili główne założenia i cele projektu oraz możliwe formy wsparcia w ramach aktywizacji społecznej.  Z zakresu aktywizacji zawodowej założenia projektu omówili przedstawiciele firmy EMAT HRC z Wolsztyna, która jest Partnerem Projektu. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość na miejscu wypełnienia wymaganych dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie,  przy wsparciu pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR we Wschowie.


Regulamin Uczestnictwa w Projekcie pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”