Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020


WARSZTATY TWORZENIA OZDÓB BOŻONARODZENIOWYCH PN. “KREATYWNE WARSZTATY TWORZENIA ŚWIĄTECZNYCH OZDÓB”

W dniu 18.12.2021r. w Zamku Królewskim we Wschowie odbyły się „Kreatywne warsztaty tworzenia świątecznych ozdób” dla Uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”. Podczas warsztatów Uczestnicy własnoręcznie przygotowali m.in. aniołki z makramy, świąteczne świeczniki, bombki oraz kartki świąteczne. Osoby biorące udział w warsztatach miały możliwość zdobienia świątecznych pierników, a dzieci z malowania twarzy przez animatorów. Dla wszystkich dzieci zostały zapewnione drobne upominki, które wręczył Mikołaj.  W trakcie warsztatów zapewniono także świąteczny obiad z tradycyjnymi potrawami wigilijnymi.


INDYWIDUALNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Od 4 grudnia 2021r. rozpoczęło się indywidualne wsparcie psychologiczne dla Uczestników projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.


WARSZTATY WYJAZDOWE PN. “CZAS NA ZMIANY”

W dniach 04.11.2021r. -07.11.2021r. Uczestnicy projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim -II edycja” brali udział w warsztatach wyjazdowych pn. “Czas na zmiany”, które odbyły się w Szklarskiej Porębie, których celem była integracja Uczestników projektu oraz trenowanie umiejętności i kompetencji społecznych, a także promowanie właściwego modelu życia i podnoszenie świadomości na temat własnych problemów i trudności.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że realizacja projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja została przedłużona do 31.12.2021r.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że realizacja projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja została przedłużona do 30.06.2021r.

INDYWIDUALNE ZAJĘCIA WYRÓWNAWCZE – KOREPETYCJE

W miesiącu grudniu 2020r. rozpoczęły się zajęcia wyrównawcze – korepetycje w formie on-line dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych będących Uczestnikami projektu, w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Korepetycje będą trwały do maja 2021r.

WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE PN. “ŚWIĘTA W DOMU”

W dniu 19.12.2020r. odbyły się warsztaty bożonarodzeniowe pn. “Święta w domu” w formie zdalnej w postaci aktywnych zajęć on-line dla uczestników projektu pn. Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.

W ramach warsztatów Uczestnicy projektu uczestniczyli w przedstawieniu pt. „Tajemnice świątecznych zabawek”, ponadto w trakcie warsztatów Uczestnicy ozdabiali bombki styropianowych, tworzyli stroiki na wigilijny stół. W ramach warsztatów odbył się teleturniej świąteczny „Jaka to tradycja?” oraz koncert kolęd i pastorałek. Na zakończenie warsztatów życzenia świąteczne złożył Święty Mikołaj. Uczestnicy brali udział w warsztatach w sposób aktywny, zadawali pytania podczas warsztatów na żywo, odpowiadali na pytania  konkursowe na chacie, rozmawiali ze Świętym Mikołajem i wspólnie śpiewali kolędy. Każdy z uczestników otrzymał wcześniej wszystkie niezbędne materiały do wykonania stroików świątecznych oraz bombki z ozdobami. Ponadto dzieci biorące udział w warsztatach otrzymały paczki ze słodyczami.

ZAJĘCIA KOMUTEROWE PN. “E-OBYWATEL”

W dniu dniach od 1 października 2020r. do 14 października 2020r. 16 Uczestników projektu brało udział w zajęciach komputerowych pn. “E-obywatel”, których celem było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu uczestników projektu.

PRAWO JAZDY KAT. B

W dniu 2 lipca 2020 roku 13 Uczestników projektu rozpoczęło kurs na prawo jazdy kat. B.

WYDARZENIE “RODZINNY WIECZÓR WIGILIJNY”

 W dniu 19 grudnia 2019r. w Zamku Królewskim we Wschowie odbyło się wydarzenie pn. „Rodzinny wieczór wigilijny”  dla rodzin zastępczych, dzieci przebywającychw pieczy zastępczej oraz ich otoczenia w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Celem wydarzenia była integracja uczestników w atmosfezrze Świąt Bożego Narodzenia. Poprzez wspólne kolędowanie, udział w przedstawieniu jasełkowym oraz wspólne zabawy i konkursy świąteczne wszyscy uczestnicy mogli umocnić swoje relacje i poczuć ducha współpracy. W trakcie wydarzenia wszyscy uczestnicy korzystali z różnych atrakcji m.in. konkursów i zabaw związanych z tematyką Świąt Bożego Narodzenia, warsztatów tworzenia ozdób świątecznych i choinkowych, warsztatów zdobienia pierników, malowania twarzy, zamykania w bańce, kolędowego karaoke, fotobudki i wielu innych atrakcji.   


WARSZTATY “WIERZĘ W SIEBIE, MOGĘ WIĘCEJ”

W dniach 17 i 18 grudnia 2019 roku odbyły się w Zamku Królewskim we Wschowie warsztaty pn. „Wierzę w siebie, mogę więcej”, dla uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.  Celem warsztatów było wzmocnienie w Uczestnikach projektu chęci dokonania zmiany w swoim życiu i osiągnięciu założonego sobie celu. Warsztaty wzbudziły w uczestnikach refleksję nad samym sobą oraz pomogły im w kształtowaniu pozytywnej samooceny i wzmocnienie pewności siebie. Natomiast dla dzieci Uczestników odbywały się warsztaty edukacyjno – animacyjne.


SPOTKANIE ORGANIZACYJNO – INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM – II EDYCJA”

7 listopada 2019r. w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się spotkanie organizacyjno – informacyjne dla osób, które zadeklarowały chęć wzięcia udziału w projekcie pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020.

Podczas spotkania Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie – Pani Katarzyna Ciepła – Nowak wraz z  koordynatorem projektu – Panem Przemysławem Maksymów omówili główne założenia i cele projektu oraz możliwe formy wsparcia w ramach aktywizacji społecznej.  Z zakresu aktywizacji zawodowej założenia projektu omówili przedstawiciele firmy EMAT HRC z Wolsztyna, która jest Partnerem Projektu. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość na miejscu wypełnienia wymaganych dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie,  przy wsparciu pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR we Wschowie.


Regulamin Uczestnictwa w Projekcie pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”