Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

WYDARZENIE “RODZINNY WIECZÓR WIGILIJNY”

 W dniu 19 grudnia 2019r. w Zamku Królewskim we Wschowie odbyło się wydarzenie pn. „Rodzinny wieczór wigilijny”  dla rodzin zastępczych, dzieci przebywającychw pieczy zastępczej oraz ich otoczenia w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Celem wydarzenia była integracja uczestników w atmosfezrze Świąt Bożego Narodzenia. Poprzez wspólne kolędowanie, udział w przedstawieniu jasełkowym oraz wspólne zabawy i konkursy świąteczne wszyscy uczestnicy mogli umocnić swoje relacje i poczuć ducha współpracy. W trakcie wydarzenia wszyscy uczestnicy korzystali z różnych atrakcji m.in. konkursów i zabaw związanych z tematyką Świąt Bożego Narodzenia, warsztatów tworzenia ozdób świątecznych i choinkowych, warsztatów zdobienia pierników, malowania twarzy, zamykania w bańce, kolędowego karaoke, fotobudki i wielu innych atrakcji.   


WARSZTATY “WIERZĘ W SIEBIE, MOGĘ WIĘCEJ”

W dniach 17 i 18 grudnia 2019 roku odbyły się w Zamku Królewskim we Wschowie warsztaty pn. „Wierzę w siebie, mogę więcej”, dla uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.  Celem warsztatów było wzmocnienie w Uczestnikach projektu chęci dokonania zmiany w swoim życiu i osiągnięciu założonego sobie celu. Warsztaty wzbudziły w uczestnikach refleksję nad samym sobą oraz pomogły im w kształtowaniu pozytywnej samooceny i wzmocnienie pewności siebie. Natomiast dla dzieci Uczestników odbywały się warsztaty edukacyjno – animacyjne.


SPOTKANIE ORGANIZACYJNO – INFORMACYJNE W RAMACH PROJEKTU PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM – II EDYCJA”

7 listopada 2019r. w sali konferencyjnej w Starostwie Powiatowym we Wschowie odbyło się spotkanie organizacyjno – informacyjne dla osób, które zadeklarowały chęć wzięcia udziału w projekcie pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Lubuskie 2020.

Podczas spotkania Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie – Pani Katarzyna Ciepła – Nowak wraz z  koordynatorem projektu – Panem Przemysławem Maksymów omówili główne założenia i cele projektu oraz możliwe formy wsparcia w ramach aktywizacji społecznej.  Z zakresu aktywizacji zawodowej założenia projektu omówili przedstawiciele firmy EMAT HRC z Wolsztyna, która jest Partnerem Projektu. Uczestnicy spotkania mieli również możliwość na miejscu wypełnienia wymaganych dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w projekcie,  przy wsparciu pracowników socjalnych zatrudnionych w PCPR we Wschowie.