You are currently viewing Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające to nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością. 

Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, musi najpierw złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia.

Decyzję taką wydaje wojewódzki zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Do wniosku dołącza się wypełniony kwestionariusz samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej
poziom potrzeby wsparcia należy wysłać na adres:

Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Jagiellończyka 8,
66-400 Gorzów Wielkopolski.

Szczegółowe informacje związane z procedurą ustalania poziomy potrzeby wsparcia dostępne pod numerem telefonu Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gorzowie Wielkopolskim: 95 7851447, -48, -49.