„Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wschowskim na lata 2024-2026”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu:  „Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wschowskim na lata 2024-2026”. Opinie, uwagi oraz…

Czytaj dalej„Program Wspierania Rodziny i Rozwoju Pieczy Zastępczej w Powiecie Wschowskim na lata 2024-2026”

Ustalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające to nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnością.  Osoba z niepełnosprawnością, która chce otrzymać świadczenie wspierające, musi najpierw złożyć wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Decyzję taką wydaje wojewódzki zespół…

Czytaj dalejUstalanie poziomu potrzeby wsparcia dla potrzeb świadczenia wspierającego