You are currently viewing I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM

I TY MOŻESZ ZOSTAĆ RODZICEM ZASTĘPCZYM

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w dniu 17 czerwca 2022r. uczestniczyli w korowodzie podczas Dni Wschowy. W trakcie przemarszu zostały rozdane ulotki promujące rodzicielstwo zastępcze, a także słodki poczęstunek w postaci cukierków oraz balony dla dzieci. Głównym celem uczestnictwa w korowodzie było propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.