You are currently viewing Wyższe dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami

Wyższe dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami

25 stycznia 2023 roku weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  • Nowelizacja dotyczy zmiany wysokości kwot do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnościami oraz sposobu ustalenia wysokości dotacji na ten cel.
  • Pracodawcy przysługuje ze środków PFRON miesięczne dofinansowanie w kwocie:
  • 2400 zł – w przypadku osób z niepełnosprawnościami zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności (przed nowelizacją 1950 zł);
  • 1350 zł – w przypadku osób z niepełnosprawnościami zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (przed nowelizacją 1200 zł);
  • 500 zł – w przypadku osób z niepełnosprawnościami zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności (przed nowelizacją 450 zł).
  • Pracodawca, który otrzymał dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników  z niepełnosprawnościami, przysługujące za styczeń 2023 r. lub luty 2023 r., w wysokości przed zmianą, będzie mógł złożyć do PFRON  korektę wniosku o wypłatę dofinansowania za te miesiące.