INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJDotyczy: Postępowania nr PCPR.230.3.1.2020 z dnia 03.12.2020r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na organizację warsztatów pn. “Święta w domu” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.Informacja…POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.3.1.2020Postępowanie na organizację warsztatów bożonarodzeniowych pn. “Święta w domu”  w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”. 64224000-2 Usługi telekonferencyjne, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 80420000-4 Usługi e-learning. Oferty należny składać do dnia 11.12.2020r. do godziny 12.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.Zamówienie o ogłoszeniuZałącznik nr 1…Załącznik nr 2…Załącznik nr 3…Załącznik nr 4…INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJDotyczy:Postępowania nr PCPR.230.2.6.2020 z dnia 04.11.2020r. na przeprowadzenie indywidualnych zajęc wyrównawczych – korepetycji w formie zdalenej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będącychUczestnikami projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”Informacja…ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE INDYWUDIALNYCH ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH – KOREPETYCJI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCHPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert wraz z ceną na przeprowadzenie indywidualnych zajęc wyrównawczych – korepetycji w formie zdalenej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będącychUczestnikami projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.Zapytanie ofertowe….Załącznik nr 1…Załącznik nr 2…Załącznik nr 3…Załącznik nr 4…Załącznik nr 5…INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.2.5.2020 z dnia 30.09.2020r. na przeprowadzenie indywidualnych zajęc wyrównawczych – korepetycji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będącychUczestnikami projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”Informacja...


ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE INDYWUDIALNYCH ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH – KOREPETYCJI DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I PONADPODSTAWOWYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert wraz z ceną na przeprowadzenie indywidualnych zajęc wyrównawczych – korepetycji dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, będącychUczestnikami projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Zapytanie ofertowe….

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…

Załącznik nr 3…

Załącznik nr 4…

Załącznik nr 5…  INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJDotyczy: Postępowania nr PCPR.230.2.4.2020 z dnia 10.08.2020r. na przeprowadzenie warsztatów z obsługi komputera pn. “E-obywatel” w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu Uczestników projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.Informacja…ZAPYTANIE OFERTOWE NA WARSZTATY  Z OBSŁUGI KOMPUTERA PN. “E-OBYWATEL”Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert wraz z ceną na warsztaty z obsłujgi komputera pn. “E-obywatel” w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu  Uczestników projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.Zapytanie ofertowe….Załącznik nr 1…Załącznik nr 2…Załącznik nr 3…Załącznik nr 4…Załącznik nr 5…INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Dotyczy: Postępowania nr PCPR.230.3.2.2020 z dnia 08.06.2020r. na przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat.B dla 15 Uczestników projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.

Informacja…ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE KURSU PRAWO JAZDY KAT. “B”Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w oparciu z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych zaprasza do składania ofert wraz z ceną na usługę przeprowadzenia kursu prawo jazdy kat. “B” dla 15 Uczestników projektu  pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.Zapytanie ofertowe….Załącznik nr 1…Załącznik nr 2…Załącznik nr 3…Załącznik nr 4…Załącznik nr 5…INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJDotyczy: Postępowania nr PCPR.230.3.2.2019 z dnia 04.12.2019r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na organizację wydarzenia pn. “Rodzinny wieczór wigilijny” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.Informacja…INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJDotyczy: Postępowania nr PCPR.230.3.1.2019 z dnia 03.12.2019r. prowadzonego w trybie postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na warsztaty “Wierzę w siebie, mogę więcej” w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”.Informacja…


POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.3.2.2019

Postępowanie na organizację wydarzenia pn. “Rodzinny wieczór wigilijny”  w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”. 79952000-2 Usługi w zakresie organizacji imprez, 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 80410000-1 Różne usługi szkolne, 85312110-3  Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 12.12.2019r. do godziny 10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.Zamówienie o ogłoszeniuZałącznik nr 1…Załącznik nr 2…Załącznik nr 3…Załącznik nr 4…POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE NR PCPR 230.3.1.2019

Postępowanie na warsztaty “Wierzę w siebie, mogę więcej”  w ramach projektu pn. “Aktywna integracja w Powiecie Wschowskim – II edycja”. 80400000-8 usługi edukacji osób dorosłych oraz inne, 80310000-0 Usługi edukacji młodzieży, 80410000-1 Różne usługi szkolne, 85312110-3  Usługi opieki dziennej nad dziećmi. Oferty należny składać do dnia 11.12.2019r. do godziny 10.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Zamówienie o ogłoszeniu

Załącznik nr 1…

Załącznik nr 2…

Załącznik nr 3…

Załącznik nr 4…

Załącznik nr 5…


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2018 ROKU Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Ogłoszenie…

Załącznik nr 1-wzór  oferty

Załącznik nr 3-sprawozdanie


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie…

Formularz zgłoszenia…


INFORMACJA O SKŁADZIE KOMISJI KONKURSOWEJ W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2017-2018 Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Informacja…


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W LATACH 2017-2018 Z ZAKRESU AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ UCZESTNIKÓW PROJEKTU REALIZOWANEGO PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE PN. “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM”, WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO LUBUSKIE 2020, OSI PRIORYTETOWEJ 7. RÓWNOWAGA SPOŁECZNA, DZIAŁANIE 7.2. PROGRAMY AKTYWNEJ INTEGRACJI REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRA POMOCY RODZINIE.

Ogłoszenie…

Załącznik nr 1-wzór  oferty

Załącznik nr 3-sprawozdanie


OGŁOSZENIE ZARZĄDU POWIATU WSCHOWSKIEGO W SPRAWIE ZGŁASZANIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWEJ W CELU OPINIOWANIA OFERT ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH SKŁADANYCH W RAMACH OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie…

 Formularz zgłoszenia…


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU “AKTYWNA INTEGRACJA W POWIECIE WSCHOWSKIM” NA LATA 2017-2018 W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE.

Plan postępowań…

I Korekta planu postępowań…

II Korekta planu postępowań…

III Korekta planu postępowań…


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuję, o  dniach i godzinach przyjęć specjalistów w

PUNKCIE SPECJALISTYCZNEGO PORADNICTWA I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

ul. Pl. Kosynierów 1c, tel. 065 540 89 55

Godziny przyjęć specjalistów:

PORADNICTWO RODZINNE – wtorek w godz. 10.00 – 12.00 (pokój nr 313),

PSYCHOLOG – środa w godz. 07.00 – 10.00 (pokój nr 313),

PORADNICTWO DOTYCZĄCE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – wtorek w godz. 07.00 – 10.00 (pokój nr 313),

Spotkania ze specjalistami odbywają się po wcześniejszym umówieniu osobistym w PCPR pokój nr 312 lub telefonicznym 65 540 89 55