Od  2004r. przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie działa Centrum Informacji dla Osób Niepełnosprawnych, w którym wszystkie osoby niepełnosprawne otrzymają bieżące informacje w zakresie przepisów prawnych, rehabilitacji, zatrudnienia, szkolenia, przysługujących ulgach i uprawnieniach oraz możliwości dofinansowań ze środków PFRON z tytułu:

● uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
● zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
  ortopedyczne i środki pomocnicze,
● likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w
   komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
   niepełnosprawnych,
● rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
● pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
● szkoleń osób niepełnosprawnych organizowanych przez PUP.

Informacji udziela Pani Iwona Cholewa od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 14.00, III piętro,  pok.309 lub telefonicznie nr  065 540 17 59.

Pracodawcy, którzy zatrudniają lub są zainteresowani zatrudnieniem osób niepełnosprawnych otrzymają również informacje w tym zakresie.

W CION można również pobrać wnioski niezbędne do realizacji dofinansowań za środków PFRON.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w turnusie rehabilitacyjnym otrzymają tutaj bogatą ofertę ośrodków rehabilitacyjnych z terenu całego kraju.

Osoby niepełnosprawne wymagające zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą skorzystać w CION z poradnictwa w zakresie załatwienia formalności z tym związanych.

• SERDECZNIE ZAPRASZAMY•