You are currently viewing Szkolenie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej

Szkolenie Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej

w dniu 20 marca 2024 roku 15 Koordynatorów Rodzinnej Pieczy Zastępczej z Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowej Soli, PCPR Leszno oraz Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie uczestniczyło w szkoleniu pn. „Profilaktyka zdrowia psychicznego – jak sprawić by udzielane wsparcie było zasobem zamiast obciążeniem dla zdrowia psychicznego” zorganizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie. Szkolenie prowadzone było przez Panią Magdalenę Kot, która jest pedagogiem resocjalizacji i w zawodzie pracuje 20 lat. Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Fundacji Ernst & Young w ramach konkursu „Zrozumieć dziecko – lokalnie”.

Fundacja EY