You are currently viewing Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym

Informujemy, że działa Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości oraz spełnia następujące funkcje:

✔️obsługa telefonu zaufania dla ofiar przestępstw (w tym dotyczących przemocy domowej, prób samobójczych, wsparcia dla dzieci),

✔️zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem dostępu do pomocy psychologicznej i prawnej świadczonej przez telefon i drogą elektroniczną za pośrednictwem skrzynki email : info@numersos.pl,

✔️zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom możliwości umówienia się na spotkanie z osobą pierwszego kontaktu w Ośrodku Pomocy drogą telefoniczną,

upowszechnianie wiedzy na temat praw osób pokrzywdzonych przestępstwem,

✔️promowanie systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom, wsparcie merytoryczne.

Linia jest całodobowa. Pod telefonem i czatem dyżurują psychologowie, prawnicy, osoby doświadczone w kontakcie z pokrzywdzonymi.