You are currently viewing Wznowienie dyżurów Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu wschowskiego

Wznowienie dyżurów Zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności dla mieszkańców powiatu wschowskiego

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli uprzejmie informuje, że ponownie uruchomione zostaną dyżury dla mieszkańcówpowiatu wschowskiego w sprawach orzekania o niepełnosprawności.

Dyżur pełniony będzie w pierwszy i trzeci wtorek miesiąca (począwszy od 19 kwietnia br.) w Centrum Medycznym NZOZ we Wschowie przy ul. Zielony Rynek 7.

W wyznaczonych dniach pracownik Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowej Soli będzie obsługiwał osoby zainteresowane w pokoju nr 22 na II piętrze Centrum Medycznego we Wschowie, w godzinach 9.00 – 13.00.

W trakcie dyżuru udzielane będą informacje dotyczące procedury orzekania o niepełnosprawności, ulg i uprawnień wynikających z orzeczenia, a osoby zainteresowane będą mogły pobrać lub złożyć wymagane wnioski, jak również odebrać dokumenty poświadczające nabyte uprawnienia, tj. legitymacje osób niepełnosprawnych lub karty parkingowe.