You are currently viewing Paczki profilaktyczno-medyczne dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Wschowskiego

Paczki profilaktyczno-medyczne dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Wschowskiego

Informujemy, że Powiat Wschowski przystąpił w bieżącym roku do realizacji Programu  PFRON pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV.

W ramach programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie realizuje pomoc w zakresie paczek profilaktyczno-medycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wschowskiego, zawierających pulsoksymetr, termometr elektroniczny, maseczki jednorazowe, antybakteryjny spray do powierzchni oraz mydło antybakteryjne. Adresatami programu jest 100 pełnoletnich osób niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Powiatu Wschowskiego, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub równoważne).

Wnioski o udzielenie pomocy w postaci paczki profilaktyczno-medycznej można składać do  za pomocą poczty tradycyjnej lub osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa (pokój 309) od dnia 15.12.2021 r. najpóźniej do 27.12.2021 roku (liczy się data wpływu do PCPR). Wnioski można pobrać ze strony internetowej PCPR lub osobiście w siedzibie placówki. Rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski, przesłane wraz z wymaganymi załącznikami.

Zasady przyznawania pomocy zostały określone w  Regulaminie udzielania pomocy w zakresie paczek profilaktyczno-medycznych dla osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wschowskiego, realizowanej w ramach Programu ,,Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym  w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł IV finansowanego ze środków PFRON.

Zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym i umiarkowanym, które wymagają wsparcia w zakresie realizowanego programu do składania wniosków o udzielenie w/w pomocy ze środków programu. Przed złożeniem wniosku prosimy zapoznać się z Regulaminem.