You are currently viewing Akademia Świadomego Rodzica

Akademia Świadomego Rodzica

Rodzicielstwo Zastępcze to wielka odpowiedzialność i trud fizyczny, psychiczny oraz społeczny.

Naszym celem jest wsparcie rodzin i opiekunów zastępczych tak, aby byli przygotowywani do wychowywania dzieci z dużym bagażem życiowych doświadczeń, często z różnego rodzaju obciążeniami zdrowotnymi i psychicznymi, zranionych przez najbliższych dorosłych.

W ramach projektu przyglądamy się stylom wychowania i podpowiadamy jak stać się dobrym rodzicem i wychowawcą dla dziecka ze względu na jego styl więzi (z psychologii rozwoju człowieka).
 

Projekt ma na celu:
– zapobieganie wypaleniu zawodowemu rodziców zastępczych m.in. poprzez wskazywanie ich mocnych stron,
– nabycie oraz ćwiczenie nowo poznanych umiejętności wychowawczych.
 
Oferujemy rodzicom rodzaj przygotowania, który dedykuje się specjalistom w pracy z drugim człowiekiem (w tym przypadku z dzieckiem z trudną historią własną).

 
Projekt Akademii Świadomego Rodzica składa się z trzech elementów:

• Treningi (trzy razy po pięć dni, w tym trening interpersonalny i intrapsychiczny)

• Zjazdy tematyczne (weekendowe spotkania szkoleniowe (piątek od godz. 15:00 – niedziela do godz.15:00)

• Superwizja (oferta dla rodziców, którzy chcą kontynuować edukację)


Treningi odbywają się w hotelu pod Zawierciem, a zjazdy weekendowe w Katowicach.

Grupę prowadzić będą dwie Panie psycholog, pracujące na co dzień również z rodzinami zastępczymi i dziećmi pod ich opieką: dr Anna Matyja i Monika Iskierka-Mreńca.
 
Koszty

Projekt jest niemal w całości finansowany ze środków Fundacji EY (koszty organizacyjne, wynajęcie lokali, materiały szkoleniowe, wynagrodzenia wykładowców). Uczestnicy pokrywają jedynie koszty swoich dojazdów i wyżywienia w czasie trwania treningów (ok 500 zł/os za 5 dni płacone bezpośrednio do hotelu) oraz koszty podróży i noclegów podczas zjazdów weekendowych (zazwyczaj uczestnicy wynajmują wspólnie pokoje lub się umawiają prywatnie).Informacje organizacyjne dotyczące kwalifikacji do 12 edycji Akademii Świadomego Rodzica
 
Rekrutacja, do której serdecznie zapraszamy rodziny zastępcze, z którymi Państwo współpracują,
trwa do 10.03.2022! 

W celu zgłoszenia swojego udziału w projekcie należy wypełnić formularz (dostępny w załączniku i na naszej stronie internetowej:  https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/rodzice#tab-02069261564-1) i odesłać mailowo na adres agata.skalec-ruczynska@pl.ey.com do 10.03.2022 r.

Dodatkowo elementem kwalifikacji jest krótka rozmowa zapoznawcza online z trenerkami prowadzącymi grupę. Termin rozmowy ustalony zostanie indywidualnie z kandydatem/tką
 
 
Formularz oraz ulotka są dostępne na stronie internetowej Fundacji:   https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/rodzice#tab-02069261564-1
 

Kontakt
E-mail: Agata.Skalec-Ruczynska@pl.ey.com
Telefon: 519 511 500