You are currently viewing TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

TYDZIEŃ POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje w dniach 19-23 luty 2024 r. obchodzony jest w Polsce „ Tydzień Pomocy Osobą Pokrzywdzonym Przestępstwem”.

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie włączają się do akcji . W związku z powyższym w tych dniach będą udzielane dodatkowe porady m.in. psychologiczne, socjalne, rodzinne wszystkim osobom zgłaszającym się po pomoc do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie ul. Plac Kosynierów 1c, pokój 310 w godzinach pracy tut. Centrum tj. poniedziałek od 7.00 do 16.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.00 do 15.00, a w piątek od 7.00 do 14.00 lub pod nr telefony 65 540 17 58.

Ponadto na terenie Powiatu Wschowskiego w Komendzie Powiatowej Policji we Wschowie w godzinach od 8:00 do 15:00 można zwrócić się o pomoc i wsparcie:

DATA           Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2024 
19.02.2024Zagadnienia z zakresu prowadzenia postępowań przygotowawczych, śledztw i dochodzeń, między innymi złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.Referent Wydziału Kryminalnego KPP Wschowa(47 79 43 250)
Zagadnienia dotyczące spraw o wykroczeniaZespół ds. Wykroczeń KPP Wschowa(47 79 43 230)
Zagadnienie związane z przemocą w rodzinieProfilaktyk Wydziału Prewencji KPP Wschowa,(47 49 43 220)
20.02.2024Zagadnienia z zakresu prowadzenia postępowań przygotowawczych, śledztw i dochodzeń, między innymi złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.Referent Wydziału Kryminalnego KPP Wschowa(47 79 43 250)
Zagadnienia dotyczące spraw o wykroczeniaZespół ds. Wykroczeń KPP Wschowa(47 79 43 230)
Zagadnienie związane z przemocą w rodzinieProfilaktyk Wydziału Prewencji KPP Wschowa,(47 49 43 220)
21.02.2024Zagadnienia z zakresu prowadzenia postępowań przygotowawczych, śledztw i dochodzeń, między innymi złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.Referent Wydziału Kryminalnego KPP Wschowa(47 79 43 250)
Zagadnienia dotyczące spraw o wykroczeniaZespół ds. Wykroczeń KPP Wschowa(47 79 43 230)
Zagadnienie związane z przemocą w rodzinieProfilaktyk Wydziału Prewencji KPP Wschowa,(47 49 43 220)
22.02.2024Zagadnienia z zakresu prowadzenia postępowań przygotowawczych, śledztw i dochodzeń, między innymi złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.Referent Wydziału Kryminalnego KPP Wschowa(47 79 43 250)
Zagadnienia dotyczące spraw o wykroczeniaZespół ds. Wykroczeń KPP Wschowa(47 79 43 230)
Zagadnienie związane z przemocą w rodzinieProfilaktyk Wydziału Prewencji KPP Wschowa,(47 49 43 220)
23.02.2024Zagadnienia z zakresu prowadzenia postępowań przygotowawczych, śledztw i dochodzeń, między innymi złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.Referent Wydziału Kryminalnego KPP Wschowa(47 79 43 250)
Zagadnienia dotyczące spraw o wykroczenia
  
Zespół ds. Wykroczeń KPP Wschowa(47 79 43 230)
Zagadnienie związane z przemocą w rodzinieProfilaktyk Wydziału Prewencji KPP Wschowa(47 49 43 220)
24/25.02.2024Zagadnienia z zakresu prowadzenia postępowań przygotowawczych, śledztw i dochodzeń, między innymi złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.Referent Wydziału Kryminalnego KPP Wschowa

W Komisariacie Policji w Sławie dyżurować będą w godzinach od 9:00 do 11:00:

19.02.2024 – asp. szt. M. Dekier tel: 669 776 924

20.02.2024 -asp. szt. M. Dekier tel: 669 776 924

21.02.2024- asp. szt. M. Dekier tel: 669 776 924

22.02.2024- podkom. J.Dryło tel: 530 008 066

23.02.2024- podkom. J.Dryło tel: 530 008 066

24.02.2024- st.sierż. E. Lewandowski 47 794 34 13

25.02.2024- st.sierż. E. Lewandowski 47 794 34 13