You are currently viewing DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

W dniu 14.02.2024 r. w związku z obchodzonym 06.02.2024 r. Dniem Bezpiecznego Internetu odbyło się spotkanie dla młodzieży z rodzinnej oraz instytucjonalnej pieczy zastępczej, które dotyczyło min. bezpiecznego i świadomego korzystania z Internetu oraz czyhających zagrożeń, cyberprzemocy czy hejtu. Ponadto podczas spotkania została poruszona tematyka nadużywania substancji psychoaktywnych oraz alkoholu, a także innych niebezpiecznych zachowań występujących wśród młodzieży. Spotkanie poprowadzili Komendant Straż Miejskiej we Wschowie – Witold Skorupiński oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji we Wschowie – mł. asp. Łukasz Pieprzyk. Spotkanie cieszyło się sporym zainteresowaniem, a młodzież w nim uczestnicząca okazała się być zainteresowana proponowaną tematyką. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali ulotki informacyjne dot. uzależnień i przemocy oraz gadżety profilaktyczne.