You are currently viewing Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 3 lat

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 3 lat

Dofinansowanie do wynajmu mieszkania lub domu przez okres 3 lat

  • Chcesz rozpocząć samodzielne życie po zakończeniu edukacji?
  • Jesteś absolwentem szkoły, który w ciągu ostatnich 3 lat ukończył naukę?
  • Rozpocząłeś już pracę lub aktualnie jej poszukujesz?

Jeśli tak, dowiedz się, w jaki sposób PFRON może Ci pomóc w ramach programu
Mieszkanie dla Absolwenta.

Na czym polega dofinansowanie?

Możesz uzyskać dofinansowanie do wszystkich kosztów wymienionych w umowie wynajmu mieszkania lub domu.

Kto może je otrzymać?

Absolwent szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, szkoły wyższej, ukończonej 3 lata przed złożeniem wniosku, jeśli:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
  • posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu narządu słuchu;
  • złoży oświadczenie o niezamieszkiwaniu w miejscowości pracy;
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu pracy lub o podjętej pracy.

Jaka jest wysokość dofinansowania?

Wysokość dofinansowania zależy od miejsca wynajmowanego mieszkania oraz tego, czy poruszasz się za pomocą wózka inwalidzkiego.

  • w ciągu 1 roku – 100% kosztów najmu;
  • w ciągu 2 roku – 70% kosztów najmu;
  • w ciągu 3 roku – 40% kosztów najmu.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Preferowaną formą składania wniosków jest forma elektroniczna.

Złożenie wniosku przez Internet, w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl/, jest szybsze i mniej czasochłonne oraz pozwala na uniknięcie kolejek, które wiążą się z wizytą w urzędzie.

Aby złożyć wniosek w SOW należy posiadać podpis kwalifikowany lub profil zaufany oraz adres e-mail.

Założenie profilu zaufanego jest bardzo proste i jest możliwe za pomocą bankowości elektronicznej lub na stronie rządowej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany

Składając wniosek możesz też liczyć na pomoc pracowników Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w województwie lubuskim.

Termin składania wniosków

Wnioski można składać do 31 grudnia 2023 roku.