You are currently viewing Konsultacje społeczne projektu “Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2021-2024”

Konsultacje społeczne projektu “Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2021-2024”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu dokumentu: “Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2021-2024”. Opinie, uwagi oraz propozycje w zakresie projektu “Program Przeciwdziałania w Rodzinie Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2021-2024” mogą składać przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Opinie, uwagi i propozycje do projektu “Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Wschowskim na lata 2021-2024” można składać na załączonym niżej formularzu w terminie do 21.06.2021 r. do godz. 10.00 w formie:

● korespondencji elektronicznej e-mail na adres: pcprwschowa@o2.pl (w tytule maila należy wpisać konsultacje społeczne)

● pisemnie na adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa

● osobiście w siedzibie PCPR

Uwaga: Konsultacje mają charakter opiniotwórczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów powiatu

Zapraszamy do udziału w konsultacjach

Pliki do pobrania: