You are currently viewing PCPR uczestniczyło w korowodzie podczas Dni Wschowy

PCPR uczestniczyło w korowodzie podczas Dni Wschowy

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w dniu 9 czerwca 2023r. uczestniczyli w korowodzie podczas Dni Wschowy. Głównym celem uczestnictwa w korowodzie było propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego.