,,POMOC PSYCHOLOGICZNA W JĘZYKU MIGOWYM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie uprzejmie informuje, że  Stowarzyszenie Rozwoju “Pitagoras” realizuje projekt o nazwie “Pomoc psychologiczna w języku migowym”. Jego celem jest zapewnienie bezpłatnej pomocy psychologicznej osobom niesłyszącym. Do jego działań należą:

1. Świadczenie indywidualnego wsparcia psychologicznego
Pomoc świadczona jest przez psychologa, który jest także doświadczonym tłumaczem Polskiego Języka Migowego. Jedno spotkanie z psychologiem trwa 45 minut.

Rozmowa odbędzie się za pośrednictwem komunikatora dostępnego dla danej osoby niesłyszącej (np. WhatsApp, Skype, Messenger). Proponowaną formą spotkania jest wideokonferencja przez program ZOOM.

Rozmowa z psychologiem będzie obejmować różnego rodzaju wsparcie, w zależności od potrzeb zgłoszonych przez osobę niesłyszącą. Może to być konsultacja psychologiczna, porada psychologiczna, interwencja kryzysowa czy też terapia psychologiczna.

2. Psychoedukacja online
Zostanie zorganizowanych 6 spotkań grupowych w formie online, dla osób niesłyszących. Tematy spotkań zostaną uzgodnione z uczestnikami, aby jak najbardziej odpowiadały ich potrzebom.


Aby skorzystać z oferowanego wsparcia, należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać skan lub zdjęcie na adres: jezykmigowy@pitagoras.org.pl

Dokumenty do pobrania: