You are currently viewing PCPR przystąpiło do projektu pn. “Prawo do życia w świecie bez przemocy”

PCPR przystąpiło do projektu pn. “Prawo do życia w świecie bez przemocy”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że przystąpiło do projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wraz z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze pn. „Prawo do życia w świecie bez przemocy” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. W wyniku uczestnictwa w projekcie kadra Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie podnosi swoje kwalifikacje poprzez udział w szkoleniach. Pracownicy uczestniczyli już w szkoleniach o następującej tematyce:

– „Praca z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc”,

– „Przemoc seksualna wobec dorosłych i dzieci”,

– „Strategie pracy z rodziną”.

Ponadto podczas realizacji projektu został opracowany informator instytucji pomocowych w obszarze przeciwdziałania przemocy na terenie województwa lubuskiego, który w niedługim czasie będzie dostępny w wersji papierowej w siedzibie tut. Centrum oraz w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCPR, a także na stronach jednostek udzielających wsparcia osobom pokrzywdzonym funkcjonujących na terenie powiatu wschowskiego.

Dodatkowo w ramach projektu w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku na terenie Powiatu Wschowskiego świadczone będzie wsparcie psychologa mobilnego, który będzie udzielał wsparciaw sytuacjach zarówno związanych z sytuacją przemocy domowej, ale również związanych z innymi kryzysami tj. próby samobójcze, wypadki oraz udzielanie wsparcia psychologicznego rodzinie osób dotkniętych sytuacją trudną. Zgłoszenia do otrzymania wsparcia psychologa mobilnego przyjmowane będą w PCPR we Wschowie.