You are currently viewing Szkolenie dla rodzin zastępczych w ramach konkursu <strong>“Zrozumieć Dziecko – edycja lokalna” organizowanym przez fundację EY.</strong>

Szkolenie dla rodzin zastępczych w ramach konkursu “Zrozumieć Dziecko – edycja lokalna” organizowanym przez fundację EY.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie otrzymało dofinansowanie na organizacje szkolenia dla rodzin zastępczych w ramach konkursu “Zrozumieć Dziecko – edycja lokalna” organizowanym przez fundację EY.

Celem Konkursu jest organizacja jednodniowych szkoleń dla opiekunów zastępczych z terenu Powiatu Wschowskiego, z trenerami rekomendowanymi i finansowanymi przez Fundację EY. Szkolenie dla rodzin zastępczych będzie miało na celu pogłębienie ich wiedzy, wzrost świadomości oraz pomoże uzyskać im nowe umiejętności w wypełnieniu funkcji rodziny zastępczej.