You are currently viewing Szkolenie dla kadry pomocy społecznej Powiatu Wschowskiego

Szkolenie dla kadry pomocy społecznej Powiatu Wschowskiego

W dniu 28 grudnia 2022r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zorganizowało szkolenie dla kadry pomocy społecznej Powiatu Wschowskiego pn. Rozpoznawanie i reagowanie na wykorzystanie seksualne dzieci prowadzone przez Panią Marlenę Narewską. Uczestnikami byli m.in. pracownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Domów Dziecka, Domu Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie. Celem szkolenia było nabycie wiedzy na temat wykorzystania seksualnego dzieci i zdobycie umiejętności reagowania w sytuacji podejrzenia wykorzystania oraz uzyskanie merytorycznego wsparcia w zakresie przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci.