Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy

Nabór do programu korekcyjno-edukacyjnego dla sprawców przemocy

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że w okresie od października do grudnia 2022 r. będzie realizował Program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie.

Cel programu:

oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone są w celu:

 1. powstrzymania osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy;
 2. rozwijania umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie;
 3. kształtowania umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie;
 4. uznania przez osobę stosującą przemoc w rodzinie swojej odpowiedzialności za stosowanie przemocy;
 5. zdobycia i poszerzenia wiedzy na temat mechanizmów powstawania przemocy w rodzinie;
 6. zdobycia umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez stosowania przemocy;
 7. uzyskania informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Uczestnicy programu:

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie są kierowane w szczególności do:

 1. osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych albo wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 2.  osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 3.  osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym.

Przy rekrutacji uczestników do programów korekcyjno – edukacyjnych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie współpracuje m.in. z:

 • zespołami interdyscyplinarnymi/ ośrodkami pomocy społecznej
 •  policją,
 • sądem,
 • kuratorskimi zespołami sądowymi,
 • innymi podmiotami i instytucjami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zakładane rezultaty:

Programy korekcyjno – edukacyjne mają przyczynić się do:

 1. uświadomienia sprawcy czym jest przemoc;
 2. uzyskania świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich;
 3. nabycie nowych umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów w rodzinie bez używania agresji;
 4. nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć;

Zainteresowanych prosimy o kontakt z tut. Centrum:

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  ul. Plac Kosynierów 1c

 67-400 Wschowa

w formie elektronicznej: pcprwschowa@o2.pl lub telefonicznie 65 540 17 58