You are currently viewing INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE

Z uwagi na konieczność zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 informujemy, iż obsługa interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie odbywać się  będzie po uzgodnieniu terminu i godziny drogą telefoniczną z pracownikami PCPR:

Dofinansowania ze środków
PFRON:  (65) 540 17 59
oraz mailowo: pcprwschowa@o2.pl

Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej i
Interwencji Kryzysowej (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej):

(65) 540 89 55, tel. kom: 663 079 868,

PCPR Wschowa (sekretariat):
(65) 540 17 58

Jednocześnie przypominamy, że podczas wizyty w PCPR we Wschowie wszystkie osoby muszą być obowiązkowo wyposażone w maseczki ochronne.  Przed bezpośrednią obsługą klient zobowiązany jest  do dezynfekcji rąk. Interesanci przyjmowani będą pojedynczo w wyznaczonym miejscu.

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej www.pcprwschowa.pl dostępne są do pobrania formularze wniosków dotyczące spraw załatwianych przez PCPR. Wnioski oraz pisma można przesyłać tradycyjną drogą pocztową, a także zostawiać w skrzynce podawczej wystawionej na parterze budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie przy ul. Plac Kosynierów 1c (główne wejście).Niektóre wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można także składać elektronicznie logując się na stroniewww.sow.pfron.org.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu:  065 540 17 59.

Wejście do tut. Centrum możliwe będzie wyłącznie od strony głównej.