You are currently viewing Życzenia

Życzenia

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego kieruję najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności dla całej kadry pomocy społecznej z terenu Powiatu Wschowskiego.Życzę Państwu, aby każdy dzień przynosił poczucie zadowolenia i satysfakcji z wykonywanej pracy, a także wiele cierpliwości i wytrwałości w podejmowanych działaniach na rzecz osób najbardziej potrzebujących, szczególnie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.Jednocześnie serdecznie dziękuję za dotychczasową współpracę w dążeniu do wspólnych celów na rzecz lokalnej społeczności.                                                   

Katarzyna Ciepła-Nowak                                    

Kierownik PCPR we Wschowie