You are currently viewing Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wschowie Zaprasza do Uczestniczenia w “Szkole dla Rodziców i Wychowawców”.


Informacje o programie:

1. “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” jest programem edukacyjnym dla wszystkich zajmujących się wychowywaniem młodego pokolenia, a w szczególności zaadresowana jest do Rodziców, którzy pełnią podstawową funkcję komórki rodzinnej, jaką jest funkcja wychowawcza.

2. Program został opracowany i wdrażany pod opieką merytoryczną “Centrum Metodycznego Pomocy Pedagogiczno – Psychologicznej”.

3. “Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” dostarcza dorosłym narzędzi do lepszego porozumiewania się, pomaga doskonalić własne umiejętności wychowawcze, uczy poszanowania uczuć i potrzeb młodych ludzi. Wskazuje również na fundamentalne znaczenie postawy rodzica i wychowawcy, opartej na jasnym i czytelnym systemie wartości, który sam realizuje.

4. Zajęcia warsztatowe prowadzone są w małej grupie (do 15 osób), metodami aktywnie angażującymi uczestników w pracę nad poznawaniem i nabywaniem umiejętności wychowawczych.

5. W czasie zajęć uczestnicy zajmują się codziennymi sytuacjami dotyczącymi relacji z dzieckiem. Przyglądają się sposobom komunikowania, wyrażania uczuć, sposobom stawiania zakazów i nakazów oraz ich egzekwowania. W efekcie końcowym rodzice i wychowawcy wzmacniają swoje kompetencje wychowawcze, zwiększają skuteczność swoich oddziaływań wobec swoich dzieci lub podopiecznych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych rodziców, opiekunów i wychowawców.

Zajęcia organizowane są nieodpłatnie.

Prowadzące: mgr Aleksandra Rodziewicz – psycholog, mgr Alicja Swat – pedagog

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna we Wschowie
ul. Zacisze 1

tel. 65 540 20 30