You are currently viewing Konkurs Akademia Letniej Przygody 2021

Konkurs Akademia Letniej Przygody 2021

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje o konkursie „Akademia Letniej Przygody”, który jest skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych*, które wychowują dzieci w wieku szkolnym (7- 18 lat). W jego ramach można uzyskać dofinansowanie do wyjazdu zorganizowanego (obóz, kolonie), w ramach którego dziecko będzie mogło rozwijać swoje pasje, zdobywać nowe umiejętności. 

Maksymalne dofinansowanie na jedno dziecko to 1 500 zł. 

Do rozdysponowania w ramach konkursu jest 15 000 zł.

* Wg. obowiązującej ustawy rodzinę zastępczą spokrewnioną tworzą małżonkowie lub osoba będący wstępnymi lub rodzeństwem dziecka. W konkursie przewidujemy możliwość udziału dzieci i młodzieży wychowywanej przez pozostałych krewnych (ciocia, wujek itp.).

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz wykonać pracę konkursową.

Zadanie dla dziecka

W ramach zadania konkursowego masz za zadanie ożywić obraz wybranego malarza/malarki. Czy  staniesz  się  Mona  Lisą  Leonarda  da  Vinci  czy  Vincentem  van  Gogh,  René  Magritte, a może Jackiem Malczewskim na autoportrecie, a może jakimś władcą czy damą, a może upleciesz wieniec jak Frida? Wybór obrazu należy do Ciebie, przejrzyj dzieła ulubionych artystów. 

Zgłoszenia

Zgłoszenie powinno zawierać: gotową pracę konkursową wraz z formularzem uzupełnionym przez opiekuna (rodzica zastępczego). Formularz zgłoszeniowy wraz z praca konkursową należy przesłać do 26 maja 2021 r. na adres: fundacja@pl.ey.com. 

O przyznaniu środków decyduje Komisja konkursowa, która w swojej ocenie bierze pod uwagę adekwatność proponowanej formy wypoczynku do potrzeb i zainteresowań dziecka, oraz atrakcyjność przesłanej pracy konkursowej. 

Wyniki konkursu ukażą się do 17 czerwca br. na stronie www.ey.com/pl/fundacja oraz na Fanpage Fundacji EY.

W przypadku pytań dotyczących konkursu prosimy o kontakt z Panią Agatą Skalec – Ruczyńską (dane poniżej) lub pod numerem telefonu: 519 511 500 

Regulamin konkursu