You are currently viewing KOLEJNE SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH W PCPR

KOLEJNE SPOTKANIE GRUPY WSPARCIA DLA RODZICÓW ZASTĘPCZYCH W PCPR

Szanowni Państwo ! 

 Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie grupy wsparcia organizowanej dla rodziców zastępczych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 26.09.2023r. od godz. 14.00 do 16.00  i będzie prowadzone przez psychologa.

Miejsce spotkania: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie, pokój 313.

Celem działalności grupy wsparcia jest:

– pomoc w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami,

– nawiązanie kontaktu z innymi rodzinami zastępczymi,

– udzielanie wsparcia emocjonalnego,

– wymiana użytecznych informacji,

– dzielenie się doświadczeniem,

– dostarczanie atmosfery akceptacji.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w grupie wsparcia.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 65 540 89 55