You are currently viewing Komunikat w sprawie przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopni niepełnosprawności oraz kart parkingowych

Komunikat w sprawie przedłużenia ważności orzeczeń o niepełnosprawności i o stopni niepełnosprawności oraz kart parkingowych