You are currently viewing Szkolenie dla rodzin zastępczych

Szkolenie dla rodzin zastępczych

W dniu 24.03.2023r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie zostało zorganizowane szkolenie dla rodzin zastępczych w wymiarze 8 godzin pn. „Problemy jakie mogą pojawiać się w rodzinie zastępczej – jak je rozpoznawać oraz jak im przeciwdziałać i jak sobie z nimi radzić”. Szkolenie prowadzone było przez Pana Marka Gawroń, który posiada wieloletnie doświadczenie jako psychoterapeuta i trener. Szkolenie zostało sfinansowane ze środków Fundacji Ernst & Young w ramach konkursu „Zrozumieć dziecko – lokalnie”.
Celem szkolenia było:
1.    Zapoznanie uczestników z podstawową wiedzą z zakresu psychologii rozwojowej dzieci i młodzieży, deficytów rozwojowych i zaburzeń psychicznych – niezbędną do właściwej diagnozy problemów i sytuacji wychowanków w rodzinie zastępczej.
2.    Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności w analizowaniu problemów jakie mogą pojawić się (lub już pojawiły) w rodzinie zastępczej
3.    Nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności zapobiegania i rozwiązywania pojawiających się problemów w rodzinie zastępczej.
4.    Nabycie umiejętności formułowania celów rozwojowych wychowanków oraz planów działań dla poszczególnych celów.
5.    Pobudzenie pozytywnej postawy uczestników szkolenia do możliwości i skuteczności radzenia sobie z problemami w rodzinie zastępczej.