You are currently viewing Psycholog mobilny dla osób z terenu Powiatu Wschowskiego

Psycholog mobilny dla osób z terenu Powiatu Wschowskiego

Informujemy, że w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej wraz z Terenowym Komitetem Ochrony Praw Dziecka w Zielonej Górze pn. „Prawo do życia w świecie bez przemocy” finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, którego uczestnikiem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w okresie od 01 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku na terenie Powiatu Wschowskiego świadczone jest wsparcie psychologa mobilnego. Psycholog mobilny pełni dyżury w nienormowanych godzinach pracy, w sytuacjach zarówno związanych z sytuacją przemocy domowej, ale również związanych z innymi kryzysami tj. próby samobójcze, wypadki oraz udzielanie wsparcia psychologicznego rodzinie osób dotkniętych sytuacją trudną. Psycholog jest kierowany do osoby/rodziny wymagającej wsparcia za pośrednictwem PCPR we Wschowie. Zgłoszenia do PCPR może dokonać instytucja lub sama osoba wymagająca wsparcia. Zgłoszenia przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach pracy PCPR.

Jeśli znalazłeś się w sytuacji kryzysowej, potrzebujesz wsparcia psychicznego, rozmowy, porady, bądź jeśli zauważasz, że bliska Ci osoba potrzebuje takiego wsparcia, skontaktuj się z nami telefonicznie pod nr telefonu 65 540 17 58, lub osobiście w siedzibie PCPR ul. Plac Kosynierów 1c, 67-400 Wschowa, pokój 310.