You are currently viewing Spotkanie profilaktyczne dot. cyberprzemocy

Spotkanie profilaktyczne dot. cyberprzemocy

W dniu 30 grudnia 2022 roku w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie odbyło się spotkanie profilaktyczne dot. cyberprzemocy z przedstawicielem policji: Panią Wioletą Dąbską oraz przedstawicielem straży miejskiej: Panem Witoldem Skorupińskim z młodzieżą (dziewczynami) z rodzinnej pieczy zastępczej.