Zmiana adresu poczty elektronicznej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że od 1 stycznia 2023 roku funkcjonować będzie nowy adres poczty elektronicznej. Wszelką korespondencję prosimy od tego dnia kierować na adres: sekretariat@pcprwschowa.pl