You are currently viewing Czy wiesz,  co to jest rodzina zastępcza?

Czy wiesz, co to jest rodzina zastępcza?

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w dniu 17 lipca 2022r. podczas Lubuskiego Pikniku Zdrowia i Profilaktyki na Wschowskim Rynku promowało ideę rodzicielstwa zastępczego.  Osoby dorosłe odwiedzające stoisko PCPR mogły uzyskać informację nt. rodzicielstwa zastępczego, otrzymać ulotki informacyjne oraz drobne gadżety. Dla najmłodszych przygotowane zostały atrakcje m.in. zaplatanie kolorowych warkoczyków, kolorowe tatuaże oraz stoisko z kolorowankami i układankami.  Jednocześnie pracownicy PCPR zachęcali uczestników pikniku do wypełnienia ankiety dot. rodzicielstwa zastępczego. Czy wiesz co to jest rodzina zastępcza? Kto decyduje o utworzeniu rodziny zastępczej? Ile na terenie powiatu jest rodzin zastępczych? Czy rodziny zastępcze są potrzebne? Te i wiele innych pytań zawartych w ankiecie posłuży do przeprowadzenia diagnozy wizerunku rodzin zastępczych wśród mieszkańców naszego powiatu. Rodzina zastępcza to najlepsza forma pieczy zastępczej skierowana do dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. Dlatego też wszystkie osoby zainteresowane podjęciem się roli rodzica zastępczego serdecznie zapraszamy do kontaktu z PCPR we Wschowie tel. 65 540 89 55 www.pcprwschowa.pl

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które poświęciły swój czas na wypełnienie ankiety.