You are currently viewing Profesjonalna, bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnością

Profesjonalna, bezpłatna pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnością

Bezpłatna pomoc psychologiczna w zakresie tego projektu jest świadczona osobom z niepełnosprawnościami, borykającym się z atakami paniki, natrętnymi myślami, myślami samobójczymi, silnym lękiem i depresją. Pomoc ta odbywać się będzie poprzez konsultacje z wykwalifikowanym, doświadczonym psychologiem w formie:

  • porad telefonicznych pod numerem telefonu (22) 122 80 96 od poniedziałku do piątku w godzinach 17:00 – 21:00
  • poprzez email pod adresem: pomoc@psycholog-dla-ozn.pl
  • grup wsparcia (w formie zdalnej)
  • terapii indywidualnej (w formie zdalnej)

Projekt ten jest finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jako Stowarzyszenie Animo – Odważ się żyć! od dwóch lat prowadzi bezpłatny i anonimowy telefon wsparcia dla osób doświadczających zaburzeń lękowych. Z powodzeniem prowadzi również psychologiczne poradnictwo mailowe. Pracownicy Stowarzyszenia niosący pomoc nierzadko w trudnych i krytycznych stanach psychicznych to wykwalifikowani psychologowie z dużym doświadczeniem. W ubiegłym roku pracownicy Stowarzyszenia przeprowadzili na telefonie wsparcia ponad 530 rozmów poświęcając rozmówcom ponad 240 godzin. Z porad psychologów drogą mailową skorzystało już kilkaset osób. Stowarzyszenie prowadzi również działalność w zakresie psychoedukacji i promocji zdrowia psychicznego, prowadząc webinary, warsztaty, oraz publikując pomocne artykuły na stronie internetowej oraz w social mediach.

Więcej informacji https://psycholog-dla-ozn.pl