You are currently viewing „Dobry start” – zmiany od 1 lipca 2021r.

„Dobry start” – zmiany od 1 lipca 2021r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie informuje, że od 1 lipca 2021 r. świadczenie „Dobry start” będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych, także dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych. W zawiązku z powyższym wnioski można składać od 1 lipca 2021 r. do 30 listopada 2021 r. wyłącznie drogą elektroniczną przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS. Więcej informacji: https://www.zus.pl/baza-wiedzy/program-dobry-start lub https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start

332 udostępnieniaLubię to!KomentarzUdostępnij