You are currently viewing LAPTOPY DLA DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ

LAPTOPY DLA DZIECI Z PIECZY ZASTĘPCZEJ

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie dziękuje Stowarzyszeniu Pracowników Służb Społecznych „Krąg” z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, za nieodpłatne przekazanie 3 nowych laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym oraz programem do edytowania i tworzenia prezentacji dzieciom z rodzinnej pieczy zastępczej z terenu Powiatu Wschowskiego. Zakup laptopów dofinansowany był przez Województwo Lubuskie w ramach „Zwalczania skutków Pandemii SARS-CoV-2 wśród dzieci z pieczy zastępczej, w których występował problem alkoholowy”. Otrzymany sprzęt komputerowy będzie służył  jako pomoc w nauce, a także wspomagał  w rozwijaniu zainteresowań.

Serdecznie dziękujemy