You are currently viewing INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW   W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE WE WSCHOWIE

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wschowie w związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną przypomina, że do odwołania bezpośrednia obsługa klientów odbywać się  będzie po uzgodnieniu terminu i godziny drogą telefoniczną z pracownikami PCPR:- Zespół do Spraw Pieczy Zastępczej i Interwencji Kryzysowej (koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, psycholog):

(65) 540 89 55,

tel. kom: 663 079 868,-

 dofinansowania ze środków PFRON:  (65) 540 17 59, 

tel. kom: 661 743 827,-

PCPR Wschowa (sekretariat): (65) 540 17 58

Jednocześnie przypominamy, że wszelkie sprawy, które nie wymagają bezpośredniego kontaktu z pracownikami instytucji należy załatwiać telefonicznie (pod wskazanymi wyżej numerami telefonu) lub mailowo: pcprwschowa@o2.pl .Klient podczas wizyty w PCPR we Wschowie musi być obowiązkowo wyposażony w niezbędne środki ochrony osobistej takie jak: maseczka ochronna lub przyłbica.  Przed bezpośrednią obsługą klient zobowiązany jest  do dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek. Interesanci przyjmowani będą pojedynczo w wyznaczonym miejscu.

Klienci bez maseczek ochronnych nie będą obsługiwani.Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej www.pcprwschowa.pl oraz na parterze budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie przy ul. Plac Kosynierów 1c (główne wejście) dostępne są do pobrania formularze wniosków dotyczące spraw załatwianych przez PCPR.Wnioski oraz pisma można przesyłać tradycyjną drogą pocztową, a także zostawiać w skrzynce podawczej wystawionej na parterze budynku Starostwa Powiatowego we Wschowie przy ul. Plac Kosynierów 1c (główne wejście).Niektóre wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można także składać elektronicznie logując się na stroniewww.sow.pfron.org.pl. Więcej informacji pod numerem telefonu:  065 540 17 59.Prosimy pamiętać, że każda osobista wizyta w PCPR wymaga wcześniejszego telefonicznego umówienia z pracownikiem jednostki.